Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok üzemeltetésének szabályairól szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) E rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor már folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 14-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére