Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a vezetői pótlék megállapításáról, valamint a vezetői munkakört betöltők közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (4) bekezdés b), valamint a 236. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselőkre terjed ki (továbbiakban köztisztviselő).

2. § (1) A Polgármesteri Hivatalban az elkülönült szervezeti egységek vezetésére irodavezetői kinevezés adható, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál az intézmény vezetésére igazgatói kinevezés adható.

(2) Az irodavezetői kinevezés valamint az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál az igazgatói kinevezés a Kttv. 129. § (1) bekezdése és a 139. § b) pontja szerinti főosztályvezető-helyettesi kinevezésnek felel meg.

3. § A köztisztviselő főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 15%-ának megfelelő illetménypótlékra jogosult. A már megállapított vezetői illetménypótlék nem csökkenthető.

4. § (1) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. október 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére