Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) módosításáról a következőket rendeli el:

1-4. § * 

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. június 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére