Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén található, világörökségi területen működő, 24 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek nyilvántartásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található, világörökségi területen működő, 24 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletekre.

2. § (1) A jegyző az e rendelet hatálya alá tartozó üzletekről nyilvántartást vezet a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal.

(2) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó üzletekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:

a) a kereskedő nevét,

b) az üzlet címét, elnevezését, kereskedelmi hatósághoz bejelentett befogadóképességét, nyitva tartási idejét,

c) a felügyeleti díjjal összefüggő külön jogszabályban meghatározott bevallási kötelezettség teljesítésének időpontját,

d) a felügyeleti díj megállapítására meghozott döntésben megállapított összeget,

e) a kereskedő által megtett befizetések összegét.

f) az üzlet működésével összefüggő, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági jogkövetkezmény megjelölése,

g) a jogkövetkezményre vonatkozó döntés kiadmányozásának napja,

h) valamint a jogkövetkezményre vonatkozó döntés végrehajthatóvá válásának napja.

(3) A jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az önkormányzat honlapján.

3. § Ez a rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2018. november 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére