Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

1-2. § * 

Záró rendelkezés

3. § (1) E rendelet 2019. december 21-én lép hatályba.

(2) A 25/A §-t 2020. január 1-től a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. december 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Dr. Laza Margit
jegyző

1. számú táblázat * 


  Vissza az oldal tetejére