Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 3/2021. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 61/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 61/2020. (XII. 16.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezés

2. § E rendelet 2021. január 23. napján lép hatályba és a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. január 22. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet a 3/2021. (I. 22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére