Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évre megállapított illetménykiegészítéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) és (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítésének szabályairól a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. § A köztisztviselő

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. § E rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba és 2022. december 31. napján hatályát veszti.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2021. november 17. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

  Vissza az oldal tetejére