Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Tanácsa 5/1990. (IX. 30.) sz. rendelete

a fővárosi címerről és zászlóról * 

A címer és zászló leírása

1. § (1) A főváros gótikus, vörös színű címerpajzsát a Dunát jelképező ezüst (fehér) színű, hullámos szalag (pólya) választja ketté.

A pajzs felső mezejében Pestet jelképező egytornyú, egykapus, arany (sárga) színű, az alsó mezejében Budát és Óbudát jelképező háromtornyú, kétkapus, arany (sárga) színű vár lebeg. Mindkét vár kapuja nyitott, bejáratának háttere égszínkék. A címerpajzsot jobb oldalról egy arany (sárga) színű oroszlán, a bal oldaláról egy arany (sárga) színű griffmadár tartja.

A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.

A címer mind teljes, mind a címerállatok és a Szent Korona nélküli, egyszerűsített formájában is használható.

(2) *  A főváros zászlója (lobogója) téglalap alakú, fehér színű, vízszintes szegélyeit egymásba fordított, piros és zöld egyenlő szárú háromszögekből összeálló díszszegély alkotja olyan módon, hogy azok a zászló alapszínével kiegészülve a nemzeti színek együttesét alkossák.

Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya fekvő formátumú zászló esetében 2:3. A díszszegély magassága ebben az esetben a zászló felének ötödrésze.

Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya álló formátumú zászló (függöny) esetében 2:1. Ebben az esetben a szegély magassága a zászló magasság felének egytizede.

A zászló közepén - középpontosan - a főváros címere helyezkedik el. A címer magassága a zászló magasságának egyharmada.

A zászló rúdja lándzsahegyben végződik, a rúd arany színű.

A címer és zászló használata

2. § (1) A fővárosi címer- és zászlóhasználat köréről, módjáról és engedélyezésének eljárásáról a Fővárosi Közgyűlés rendelkezik.

(2) A fővárosi kerületek saját jelképeiket a fővárosi címerrel, zászlóval együtt is használhatják.

Záró rendelkezések

3. § A tanácsrendelet kihirdetése napján lép hatályba. * 


  Vissza az oldal tetejére