Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 26/1993. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról * 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § *  (1) Díszpolgári cím annak a természetes személynek adományozható, aki Budapest főváros és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

(2) Díszpolgári cím évenként legfeljebb 6 élő természetes személy részére adományozható, továbbá évenként legfeljebb 2 posztumusz díj adható át.

2. § (1) *  A díszpolgári címet Budapest Főváros Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a kitüntetett személy nevének e rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. A díszpolgári cím egész évben adományozható. Az erről szóló oklevelet és emlékérmet, továbbá az élő természetes személy kitüntetettnek járó jutalomösszeget a díjazott személynek elsősorban november 17-én, a főváros ünnepnapján kell átadni, ettől eltérő időpont esetén az átadás időpontjáról a Fővárosi Közgyűlés az adományozásról szóló döntéssel egyidejűleg határoz.

(2) *  A díszpolgári oklevél a főváros címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, valamint a főpolgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. Az oklevél mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) *  Az emlékérem aranyból készül, és nemzeti színű szalagon függ. Egyik oldala a főváros címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét vésik. Az érem leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni. A díszpolgárok névjegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § *  (1) A díszpolgári cím a főváros tiszteletét és háláját kifejező elismerés, s ez a kitüntetett személynek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem biztosít előjogokat.

(2) A kitüntetett személy

a) az elismeréssel - a 2. § (1) bekezdésben foglaltakon túl - az élő természetes személy kitüntetett részére 1 000 000 Ft jutalom jár a díszpolgári cím adományozásakor,

- posztumusz díj esetén a díszpolgári címhez nem kapcsolódik pénzjutalom,

b) meghívandó a főváros ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

- posztumusz díj esetén a legközelebbi élő hozzátartozója meghívandó a főváros ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

c) jogosult a címet aláírásánál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,

d) halála esetén a Fővárosi Önkormányzat költségén díszsírhelyre jogosult.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzjutalom először a 2015. évben díszpolgári címben részesülő kitüntetettek részére jár.

4. § *  A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:

- a Közgyűlés tagja, mely javaslathoz a Közgyűlés megválasztott tagjai legalább egynegyedének ajánlása (aláírása) is szükséges,

- a Közgyűlés állandó bizottsága.

A javaslatot a főpolgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

5. § A Közgyűlés a díszpolgári címmel járó oklevelet és érmet a melléklet szerinti formában adományozza, illetve a Díszpolgárok Könyvét a melléklet szerinti formában készítteti el.

6. § E rendelet 1993. augusztus 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a díszpolgári cím adományozásáról szóló 30/1992. (X. 29.) Főv. Kgy. rendelet és a módosítására kiadott 31/1992. (X. 29.) Főv. Kgy. rendelet.

1. számú melléklet a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez

A „BUDAPEST DÍSZPOLGÁRA” címhez járó oklevél leírása, mintája * 

A díszpolgári címhez járó oklevél 46 x 29 cm nagyságban készül, különleges papírra és bőrkötésű mappában kerül átadásra. Az oklevél bal oldalán a főváros címere van. Jobb oldalára a díszpolgár neve és a cím elnyerésének megokolása kerül. Az oklevélen a nemzeti színű font zsinóron a díszpolgári érem előlapjával megegyező rajzolatú a koszorún S. CIVITATIS BUDAPESTIENSIS modernizált unciális köriratú viaszpecsét függ, fából készült tokban.

A „BUDAPEST DÍSZPOLGÁRA” emlékérem leírása

A BUDAPEST DÍSZPOLGÁRA emlékérem 30 mm átmérőjű, 18 karátos aranyból készült öntvény. Előlapján a képmező közepén a főváros oroszlán- és a griff tartotta címere, amelyet corona laureatus vesz körbe.

A koszorún a „Civis Honoris Causa Budapestini”, modernizált uniciális körirat. A képmezőt markáns reliefmagasságú keret veszi körül. Hátlapján a középmező üres, ide gravírozzák be a díszpolgár nevét - az ornamentika egyéb elemei az előlappal megegyeznek. A körirat: BUDAPEST X DÍSZPOLGÁRA.

A „DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE” leírása

A DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE bőrkötésben készül 46 x 31 cm méretben. Fedőlapján a főváros címere és „BUDAPEST DÍSZPOLGÁRAI” felirat látható.

2. számú melléklet a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei

Lamberto Gardelli

Kővágó József

Mándy Iván

Preisich Gábor

Fischer József

Faludy György

Fejtő Ferenc

Kosáry Domokos

Mészöly Miklós

Szabó István

Albert Pfleger

Hegedűs Géza

Tolnay Klári

dr. Böszörményi Miklós

Kállai Ferenc

Ligeti György

dr. Göncz Árpád

Illés György

Jancsó Miklós

Kurtág György

Papp László

Puskás Ferenc

Agárdi Gábor

Soros György

Kertész Imre

Demján Sándor

Eötvös Péter

Marián István

Raoul Wallenberg

Dr. Schweitzer József

Garas Dezső

Dr. Gönczöl Katalin

Konrád György

Makk Károly

Varga Imre

Fischer Iván

Kornai János

Dr. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanny

Szepesi György

Törőcsik Mari

Bacsó Péter

Hankiss Elemér

Oláh György

Dr. Ranschburg Jenő

Sajdik Ferenc

Szabó Magda

Dargay Attila

Jurij Petrovics Ljubimov

Kende Péter

Kozma Imre

Tabányi Mihály

Benedek Tibor

Berek Katalin

Biros Péter

Gyarmati Dezső

Heller Ágnes

Juhász Ferenc

dr. Kárpáti György

Kásás Tamás Zoltán

dr. Kemény Dénes László

dr. Kiss Gergely

Márk Gergely

Marton László

dr. Molnár Tamás

Szécsi Zoltán

Szelényi Iván

Zwack Péter

Dr. Bálint György

Esterházy Péter

Ferge Zsuzsa

Finta József

Fischer Ádám

Glatz Ferenc

Grosics Gyula

Gyurkó Henrik

Prof. dr. Irk Ferenc

Zoltai Gusztáv

Méray Tibor

Albert Flórián

Demjén Ferenc

Donáth László

Lázár Egon

Miklósa Erika

Nádas Péter

Polgár László

Snétberger Ferenc

Szörényi Levente

Tenzin Gyatso, Őszentsége XIV. Dalai Láma

Dr. Török Ferenc

Ungvári Tamás

Zsámbéki Gábor

Balczó András

Csukás István

Egerszegi Krisztina

Eperjes Károly

Prof. dr. Kásler Miklós

Prof. dr. Kopp Mária

Kovács Kati

Dr. Mádl Ferenc

Makovecz Imre

Dr. Papp Lajos

Elvis Aaron Presley

Sánta Ferenc

Dr. Skrabski Árpád

Szervátiusz Tibor

Szirtes Ági

Lech Walęsa

Dr. Balázs György

Bara Margit

Bertalan Tivadar

Bolberitz Pál

Frenreisz Károly

Göröcs János

Jókai Anna

Koltai Lajos

Kubik Anna

Mága Zoltán

Máthé Erzsi

Pitti Katalin

Ránky Mátyásné

Prof. dr. Sótonyi Péter

Teller Ede

Zsíros Tibor

Berki Krisztián

Gyurta Dániel

Kocsis Sándor

Kozák Danuta

Szilágyi Áron

Bozsik József

Dávid Katalin

Dömötör Zoltán

dr. Gschwindt András

Halász Judit

Václav Havel

Hidegkuti Nándor

dr. Khirer Vilmos

Kóbor János

Kurutzné Kovács Márta

dr. Leél-Őssy Szabolcs

Mécs Károly

dr. Merkely Béla

Schubert Éva

Szenthelyi Miklós

Czibor Zoltán

Csoóri Sándor

Dr. Faragó Tamás

Dr. Jelenits István

Kocsis Zoltán

Kovács Ágnes

Psota Irén

Ránki Dezső

Rónay György

Rost Andrea

Rubik Ernő

Taróczy Balázs

Tóth József

Bálint András

Dr. Hámori József

Dr. Kerkápoly Endre

Marton Éva

Portisch Lajos

Rudas Ferenc

Rudolf Péter

Varga Zoltán

Bogányi Gergely

Dózsa László

Dr. Freund Tamás

Dr. Hegedüs Csaba

Polgár Judit

Szabó Miklós

Török Bódog

Dr. Varga Péter Pál

Bács Ferenc

Bereményi Géza

Dr. Fenyvesi Máté

Hosszú Katinka

Dr. Klinghammer István

László János

Dr. Olofsson Károly Placid

Szinetár Miklós

Babos Tímea

Burger Barna

Charlie (Horváth Károly)

Dr. Hazay István

Horgas Eszter

Dr. Lovász László

Mészöly Kálmán

Vásáry Tamás

Dr. Antall József (1932-1993)

Béres Ilona

Dr. Csókay András

Darnyi Tamás

Dr. Hargitay András

Kállai Kiss Ernő

Korda György

Mindszenty József


  Vissza az oldal tetejére