A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1007/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-31-2918/2008. számú törvényességi észrevétel alapján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1008/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1009/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 62. pontként tárgyalja meg a „Javaslat IX. kerületi közterület Salkaházi Sára parkra való elnevezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1010/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 63. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a II. kerületi Világifjúsági park átnevezésére Mansfeld Péter parkra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1011/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a „Javaslat „Szemünk Fénye” világítás rekonstrukciós program II. ütemére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1012/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítására és a kialakításhoz kapcsolódó költségvetés elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1013/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. felügyelő bizottsági tagjaira és a Társasági Szerződés módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1014/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg az „Integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP pályázati konstrukció keretében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1015/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20.25-kor, ha nem tart addig a Közgyűlés, akkor a vége előtt 20 perccel tárgyalja meg az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 9208 Színházi célú bizottsági keret, valamint a 9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret 2008. évi céltartalékaiból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1016/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 9208 Színházi célú bizottsági keret, valamint a 9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret 2008. évi céltartalékaiból” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1017/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a „Kerékbilincs alkalmazásának kizárása egészségügyi intézmények környékén” című előterjesztés tárgyalását augusztusi ülésére napolja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1018/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztatás a közszolgáltatói felülvizsgálatról” című tájékoztató előterjesztés napirendként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1019/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1020/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1021/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági alelnök megválasztására.

1/b. Javaslat az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására és tisztségviselőinek megválasztására.

1/c. Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. felügyelő bizottsági tagjaira és a Társasági Szerződés módosítására.

2. „1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztése” című nagyprojekt részletes projektjavaslatának benyújtása.

3. A „Városliget kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt részletes projektjavaslatának benyújtása.

4. Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekt engedélyokiratának 3. sz. módosítására.

5. „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei projekt/Rakpart tervezett partvonal szabályozásához kapcsolódó megállapodás.

6. „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - beruházási engedélyokirat 3. sz. módosítása.

7. Dél-budapesti régió vízrendezés előkészítés 1. sz. engedélyokirat módosítás, valamint Római parti gát II. ütem építése 1. sz. engedélyokirat módosítás.

8. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

9. Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukció, új műtéti és diagnosztikai tömb engedélyokirata 6. sz. módosítására, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület rekonstrukció (EU-s pályázati önrész) feladat előkészítése engedélyokiratának jóváhagyására.

10. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

11. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadások részletes elszámolására az 1458/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében, valamint a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előzetes döntésekre.

12. Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2008. évi normatív támogatására.

13. Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi önkormányzati céltámogatással finanszírozható feladatainak módosítására.

14. Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós projektjei megvalósítása érdekében felmerülő egyes kérdések.

15. Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

16. Beszámoló a Fővárosi Fogyatékosságügyi Cselekvési Programról.

17. Javaslat a Budapest Galéria 2006. évi pénzmaradvány korrekciójára.

18. Javaslat a BTM, Vármúzeum főbejárat és előcsarnok rekonstrukciójának megvalósításához forrás biztosítására, és beruházási engedélyokirat jóváhagyására.

19. Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére.

20. Javaslat Bp. XXII. ker. Kossuth L. u. 30. fiókkönyvtár létesítése c. feladat kapcsán címzett támogatás Áfa tartalmáról való lemondásra.

21. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Budapest Terézváros Önkormányzatával az Arthur Koestler szobor létrehozásának támogatása céljából.

22. Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítására és a kialakításhoz kapcsolódó költségvetés elfogadására.

23. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás megkötésére.

25. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

26. Javaslat a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló ..../2008. (.....) Főv. Kgy. rendelet alkotására.

27. FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződése.

28. Javaslat a fővárosi építészeti - műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

29. Javaslat a Róbert Károly krt.-i Gyermekotthon kiváltására.

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

31. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-31-2918/2008. számú törvényességi észrevétel alapján.

32. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

33. Javaslat „Szemünk Fénye” világítás rekonstrukciós program II. ütemére.

34. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Kht., a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht., József Attila Színház Kht. és a Thália Színház Kht. alapító okiratának tevékenységi körök meghatározását érintő módosítására.

35. Javaslat a Vidám Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való további működtetésére, névváltoztatására, a Kht. alapító okiratának módosítására.

36. A Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30. 387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések.

37. Az egyszemélyes gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása.

38. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.

39. Javaslat a Budapest, XVII. kerület illetékességi területén lévő közterületek és oktatási intézményi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

40. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca), pilisszántói épületének fűtés-főzési rendszerének felújítása, engedélyokirat 4. sz. módosítása.

41. A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosítása.

42. A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése.

43. A Berlinwasser Holding AG tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvényének átruházása a Berlinwasser International AG-re.

44. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat városrehabilitációs pályázathoz (Közép-magyarországi Operatív Program - KMOP - 2007-5.2.2/B „Funkcióbővítő rehabilitáció: Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése).

45. Javaslat a 38442/10 és 38442/11 helyrajzi számú (Budapest X. ker., Népliget) osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan használatának megosztásáról szóló szerződés jóváhagyására.

46. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

47. Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó általános iskolák további működtetésére.

48. Javaslat a gyermekvédelmi intézmények vezetői kötelező óraszámának módosítására a 2008/2009-es tanévre.

49. Javaslat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

50. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

51. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 9208 Színházi célú bizottsági keret, valamint a 9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret 2008. évi céltartalékaiból.

52. Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére.

53. Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány 2007. évi jelentésének elfogadására.

54. Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

55. Javaslat Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciójának és intézkedési tervének megalkotására.

56. Javaslat a Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht. épülete és parkolója részleges felújításának megvalósításához, felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

57. Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

58. Hozzájárulás a XIV. kerület 30064 hrsz.-ú ingatlant terhelő bontási kötelezettség törléséhez.

59. Az Európai Mobilitás Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2008. évi Karta elfogadása.

60. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

61. Javaslat a 2008. évi „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” és a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szerveztek támogatására.

62. Javaslat a 8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

63. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

64. Javaslat átutalások engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

65. Javaslat a XII. kerületi Árnyas köz átnevezésére Sztehlo Gábor közre.

66. Javaslat IX. kerületi közterület Salkaházi Sára parkra való elnevezésére.

67. Javaslat a II. kerületi Világifjúsági park átnevezésére Mansfeld Péter parkra.

68. Dobos Sándor fellebbezése a Főv. Kgy. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 144/2008. (IV. 16.) határozata ellen.

69/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

Integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP pályázati konstrukció keretében.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági alelnök megválasztására.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1022/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Hock Zoltán, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2008. június 1-jével leköszönt alelnöke helyett dr. Vaskor László bizottsági tagot választja meg a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság alelnökévé 2008. július 1-jei hatállyal.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat az Esély-Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására és tisztségviselőinek megválasztására.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/c. pontja: Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. felügyelőbizottsági tagjaira és a Társasági Szerződés módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. nagyprojekt részletes projektjavaslatának benyújtása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1030/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kürti Gábornak, a kerékpárosok képviselőjének hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1031/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Vaskor László ügyrendi javaslatát, mely szerint: „ameddig a Fővárosi Közgyűlés nem rendel meg a megvalósíthatósági tanulmány ellenőrzésére egy, a Közgyűlés által kirendelt független költségelemzést, ennek eredményének az elkészítéséig ne szavazzon erről a nagyprojektről a Közgyűlés, az anyag megérkezése után viszont kerüljön egyből napirendre”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1032/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványának 1. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt uniós szakértői szinten történő egyeztetésével egyidejűleg a projektelemek szükségességét és a költségtételek nagyságát vizsgálja felül, figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat és a BKV elmúlt években megvalósított, hasonló beruházásainak valós árait, és készítsen tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1033/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt uniós szakértői szinten történő egyeztetésével egyidejűleg a 3-as villamos pesterzsébeti alternatív, Topánka utcai nyomvonalának további vizsgálata és alternatívaként történő megtervezéséről intézkedjen.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1034/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés augusztusi ülésére készítsen előterjesztést az 1-es villamos Fehérvári útig történő meghosszabbítására vonatkozóan, bemutatva a lehetséges finanszírozási formákat, más uniós projektekhez (például a Budai fonódó villamoshálózathoz) történő kapcsolódás lehetőségét és alternatívaként vegye figyelembe az 1-es és 3-as villamosok fejlesztésével egyidejű megvalósítás esetén elérhető költség-megtakarításokat (ideiglenes Budafoki úti végállomás szükségtelen stb.) is.

Határidő: a Közgyűlés augusztusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1035/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a Közlekedési Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a városi és elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése konstrukcióra az „1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” címmel.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1036/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a jelen előterjesztésben és az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati adatlapot és annak mellékleteit képező dokumentumokat, és kijelenti, hogy „Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt Kohéziós Alap társfinanszírozásával történő megvalósításához a szükséges önerőt (10 160,2 M Ft) biztosítja, úgy hogy a hiányzó forrás biztosítása érdekében felkéri a főpolgármestert a 7 éves fejlesztési terv alábbi módosításainak átvezetésére:

- az Észak-Déli Regionális Gyorsvasút rekonstrukciója projekt I. ütem 2009-re tervezett ütemét 23 049,6 M Ft-tal (ebből állami és Kohéziós Alap támogatás 18 439,7 M Ft, saját forrás 4609,9 M Ft), 2010. évi ütemét pedig 6230,4 M Ft-tal (ebből állami és Kohéziós Alap támogatás 4984,3 M Ft, saját forrás 1246,1 M Ft) csökkenti;

- ezzel egyidejűleg betervezi az Észak-Déli Regionális Gyorsvasút rekonstrukciója projekt I. ütem 2011. évi ütemét 9498,5 M Ft-tal (állami és Kohéziós Alap támogatás 7598,8 M Ft, saját forrás 1899,7 M Ft, mely feladat összköltsége így 33 068,1 M Ft-ra változik);

- valamint tervbe veszi az „1-es és 3-as villamos vonal meghosszabbítása I. ütem feladat 2011-es ütemét 12 904,6 M Ft-tal (állami és Kohéziós Alap támogatás 8989 M Ft, saját forrás 3915,6 M Ft), 2012-es ütemét 175,6 M Ft-tal (állami és Kohéziós Alap támogatás 134,9 M Ft, saját forrás 40,7 M Ft), melynek eredményeképpen a beruházás összköltsége 44 042,2 M Ft összegre nő.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1037/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő projekt adatlapot, illetve az annak mellékletét képező szükséges dokumentumokat írja alá és nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékes közreműködő szervezetéhez.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A „Városliget Kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt részletes projektjavaslatának benyújtása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1038/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” c. kiemelt projekthez szükséges önrészt a 4. számú mellékletében felsorolt ingatlanok értékesítéséből biztosítja, ennek érdekében a döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. számú mellékletét 2008. július 1-jei hatállyal az 5. számú melléklet szerint módosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az 5. számú melléklet szerinti szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1039/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. és 2. számú mellékletek (Kiemelt Projekt Adatlap és Megvalósíthatósági Tanulmány) szerinti projekttartalmat és felkéri a főpolgármestert, hogy a projekttartalomnak megfelelően a részletes projektjavaslatot a szükséges mellékletekkel együtt írja alá és nyújtsa be a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1040/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A „Városliget kapuja” projekt kiviteli terveinek korszerűsítéséhez, illetve a független közbeszerzési tanácsadó kiválasztásához, továbbá a lebonyolítói, valamint a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 114 000 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Városligeti Műjégpálya és épületrekonstrukció” feladat előirányzatát - az általános tartalékba történő visszapótlási kötelezettség mellett, melynek forrása a Szabadság híd rekonstrukció eu-s támogatási szerződésének megkötését követően ott felszabaduló önrész.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1041/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” c. kiemelt projekt megvalósítása érdekében a független közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítéséről.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1042/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a független közbeszerzési tanácsadó kiválasztását követően készítse elő a közbeszerzési eljárást a korszerűsített kiviteli részlettervek elkészítése tárgyában.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekt engedélyokiratának 3. sz. módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1043/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Ughy Attila ügyrendi indítványát és a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei projekt/Rakpart tervezett partvonal szabályozásához kapcsolódó megállapodás”, valamint a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - beruházási engedélyokirat 3. sz. módosítása” című előterjesztéseket ebédszünet utáni első napirendként tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1044/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem, tápanyag-eltávolítás beruházást a megnövekedett költségek ellenére is meg kívánja valósítani, ezért jóváhagyja az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem, tápanyag-eltávolítás c. beruházás engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1045/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A hiányzó forrás biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében

a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül:

az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem feladat 2009. évi ütemét 4598,5 M Ft-ra növeli (ebből VB hitel 879,7 M Ft, GEF támogatás 1009,7 M Ft, FCSM-től átvett 1277,0 M Ft, viszszaigényelhető áfa 761,0 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 671,1 M Ft), 2010. évi ütemét 334,0 M Ft-ra csökkenti (ebből FCSM-től átvett 285,9 M Ft, visszaigényelhető áfa 48,1 M Ft), a beruházás összköltsége így 6007,3 M Ft-ra változik;

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül:

a Budapest teljeskörű csatornázása befejező szakasza feladat 2009. évi ütemét 20 636,0 M Ft-ra csökkenti (ebből FCSM-től átvett 3451,4 M Ft, Kohéziós Alap 12 782,6 M Ft, visszaigényelhető áfa 3652,2 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 749,8 M Ft), 2010. évi ütemét 22 364,0 M Ft-ra növeli (ebből FCSM-től átvett 6548,7 M Ft, Kohéziós Alap 12 300,8 M Ft, viszszaigényelhető áfa 3514,5 M Ft).

Felkéri a főpolgármestert a 7 éves fejlesztési terv fenti módosításainak átvezetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Dél-budapesti régió vízrendezés előkészítés 1. sz. engedélyokirat módosítás, valamint Római parti gát II. ütem építése 1. sz. engedélyokirat módosítás.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1046/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a 9112 „Évközi indítású beruházások” címen belül a Római parti gát II. ütem építése előirányzatát 30,0 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg, címen belül, azonos összeggel megemeli a Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv) előirányzatát.

1047/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert pályázati támogatásból a Római parti gát II. ütem építése előirányzatából hiányzó 30,0 M Ft visszapótlásra kerül.

1048/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bek. alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 5667 azonosító számú Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv) engedélyokiratának 1. sz. módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1049/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bek. alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 5666 azonosító számú Római parti gát II. ütem építése engedélyokiratának 1. sz. módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1050/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a melléklet szerinti engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht-val kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1051/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatokat nem fogadja el.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukció, új műtéti és diagnosztikai tömb engedélyokirata 6. sz. módosítására, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület rekonstrukció (EU-s pályázati önrész) feladat előkészítése engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1052/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület rekonstrukció (EU pályázati önrész) feladat kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges 88,8 M Ft többletköltség felhasználásához, a feladat elvégzéséhez hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1053/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukció, új műtéti és diagnosztikai tömb beruházási feladat előirányzatát 123,9 M Ft-tal, főösszegét 10 024,1 M Ft-ban állapítja meg. Ezzel egyidejűleg 123,7 M Ft-tal megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az új Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület rekonstrukció előkészítése beruházási feladat előirányzatát, valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a fejlesztések átütemezésének tartalékát 0,2 M Ft-tal.

1054/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukció, új műtéti és diagnosztikai tömb beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltak szerint, valamint új feladatként a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület rekonstrukció (EU pályázati önrész) feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosításának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1055/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Pszichiátriai épület nyílászáró felújítása” megnevezésű, 5228 azonosítójú engedélyokiraton szereplő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 15 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 E Ft

Maradvány: 15 000 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5228 azonosítójú, „Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Pszichiátriai épület nyílászáró felújítása” megnevezésű engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1056/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem” megnevezésű feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását bruttó 115 622 E Ft bekerülési költséggel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú módosításának 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadások részletes elszámolására az 1458/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében, valamint a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előzetes döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1057/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatt végleges létszámleépítésben érintett munkavállalókkal kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

1058/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 34 803 E Ft összeggel történő növelésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadási előirányzat: -34 803 E Ft

személyi juttatás -26 557 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok -8 246 E Ft

tám. ért. műk. kiad. 0 E FtCím-
kód


Intézmény megnevezése


Előleg

Nem
pályázható
időszak
kiadásai

Pályázható
időszak
kiadás
Eltérés
+/-
(támogatási
és kiadási
előirányzat
változás)
1. 2. 3. 4. 5. 6.=(4.+5.)-3.
3201 Pedagógus és Nővérszálló 33 669 13 848 16 450 -3 371
ebből: - személyi juttatások 25 754 10 491 12 462 -2 801
- munkaadókat terhelő járulékok 7 915 3 357 3 988 -570
3312 Bláthy Ottó Titusz Inf. Szki és Gimn. 79 039 47 498 24 660 -6 881
ebből: - személyi juttatások 59 878 35 983 18 682 -5 213
- munkaadókat terhelő járulékok 19 161 11 515 5 978 -1 668
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 82 344 40 459 45 428 3 543
ebből: - személyi juttatások 62 381 30 653 34 416 2 688
- munkaadókat terhelő járulékok 19 963 9 806 11 012 855
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki.,
Szi és Gimn. 34 215 18 270 14 628 -1 317
ebből: - személyi juttatások 25 920 13 841 11 082 -997
- munkaadókat terhelő járulékok 8 295 4 429 3 546 -320
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola
és Gimn. 141 454 82 892 58 193 -369
ebből: - személyi juttatások 106 436 62 797 43 359 -280
- munkaadókat terhelő járulékok 34 059 20 095 13 875 -89
- tám. ért. műk. kiad. 959 0 959 0
3514 Bolyai János Főv. Gyak. Műsz. Szki. és Kollégium 68 158 27 676 30 544 -9 938
ebből: - személyi juttatások 51 635 20 967 23 139 -7 529
- munkaadókat terhelő járulékok 16 523 6 709 7 405 -2 409
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Inf. Szki. 42 208 21 256 18 997 -1 955
ebből: - személyi juttatások 31 975 16 103 14 392 -1 480
- munkaadókat terhelő járulékok 10 233 5 153 4 605 -475
3522 Eötvös Loránd Szki és Szi 37 080 12 040 15 400 -9 640
ebből: - személyi juttatások 28 092 9 121 11 667 -7 304
- munkaadókat terhelő járulékok 8 988 2 919 3 733 -2 336
3538 Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker.
Közg. Szki 30 048 10 191 16 509 -3 348
ebből: - személyi juttatások 22 764 7 720 12 507 -2 537
- munkaadókat terhelő járulékok 7 284 2 471 4 002 -811
3541 II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazd. Szki. 17 321 8 560 9 209 448
ebből: - személyi juttatások 13 122 6 485 6 976 339
- munkaadókat terhelő járulékok 4 199 2 075 2 233 109
3542 Leövey Klára Közg. Szki. és Szi. 56 839 29 172 27 129 -538
ebből: - személyi juttatások 43 060 22 100 20 552 -408
- munkaadókat terhelő járulékok 13 779 7 072 6 577 -130
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közg. Szki. 18 446 5 773 11 625 -1 048
ebből: - személyi juttatások 13 975 4 373 8 807 -795
- munkaadókat terhelő járulékok 4 471 1 400 2 818 -253
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti,
Ruha- és Textilipari Szki. és Szi. 51 274 20 864 29 012 -1 398
ebből: - személyi juttatások 38 844 15 806 21 979 -1 059
- munkaadókat terhelő járulékok 12 430 5 058 7 033 -339
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műsz.
Középisk., Szi. és Kollégium 74 559 34 902 43 895 4 238
ebből: - személyi juttatások 53 911 26 441 30 681 3 211
- munkaadókat terhelő járulékok 17 252 8 461 9 818 1 027
- tám. ért. műk. kiad. 3 396 0 3 396 0
3561 Kézműipari Szki. és Szi. 49 308 22 308 29 520 2 520
ebből: - személyi juttatások 35 944 16 900 20 953 1 909
- munkaadókat terhelő járulékok 11 502 5 408 6 705 611
- tám. ért. műk. kiad. 1 862 0 1 862 0
3571 Arany János Épületgép. Szki. és Szi. 49 909 26 939 21 137 -1 833
ebből: - személyi juttatások 37 810 20 410 16 012 -1 388
- munkaadókat terhelő járulékok 12 099 6 529 5 125 -445
3577 Szabómester Szakképző Isk. 83 353 27 471 56 049 167
ebből: - személyi juttatások 63 145 20 811 42 462 128
- munkaadókat terhelő járulékok 20 208 6 660 13 587 39
3585 Budai Középiskola 68 001 46 935 20 517 -549
ebből: - személyi juttatások 51 516 35 557 15 543 -416
- munkaadókat terhelő járulékok 16 485 11 378 4 974 -133
3802 Főv. Ped. és Pályav. Tan. Int. 33 860 16 142 14 184 -3 534
ebből: - személyi juttatások 25 599 12 229 10 745 -2 625
- munkaadókat terhelő járulékok 8 261 3 913 3 439 -909
Összesen: 1 051 085 513 196 503 086 -34 803
ebből: - személyi juttatások 791 761 388 788 376 416 -26 557
- munkaadókat terhelő járulékok 253 107 124 408 120 453 -8 246
- tám. ért. műk. kiad. 6 217 0 6 217 0

1059/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladatracionalizálás keretén belül a jogutód intézmények telephely megszüntetéséből, valamint az intézményben kifutó rendszerben ellátott feladatából adódóan - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 2008. július 1-jei hatállyal 169 engedélyezett álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek Létszámkeret
2008. júl. 1-jétől
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 7 220
3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki., Szi. és Gimn. 23 137
3514 Bolyai J. Főv. Gyak. Műsz. Szki. és Kollégium 62 98
3522 Eötvös L. Szki. és Szi. 22 114
3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazd. Szki. 8 122
3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. Szki. 6 97
3557 Modell Divatiskola Iparműv., Ruha- és Textilip. Szki. és Szi. 4 161
3571 Arany J. Épületgép. Szki. és Szi. 15 162
3577 Szabómester Szakképző Isk. 12 123
3585 Budai Középiskola 10 180
Összesen: 169 1414

1060/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladatracionalizálás keretén belül a tanévi feladatváltozások és a szakképzési szerkezet átalakításának várható hatása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 2008. szeptember 1-jei hatállyal 145 engedélyezett álláshelyet megszüntet a 4. sz. melléklet szerint.

1061/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1062/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tényadatok ismeretében a feladatracionalizálás keretén belüli végleges létszámleépítést a 2008/2009 tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1063/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 52 fő végleges létszámleépítés miatti kiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2008. évi normatív támogatására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1064/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásához szükséges kérelmet és felkéri a főpolgármestert annak benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1065/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2008-ban továbbra is folyamatosan fenn kívánja tartani.

1066/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéseihez Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletében 2007. évre összesen 26 157 M Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást biztosított a következő feladatokra:

- a helyi közforgalmú közlekedés támogatása: 10 000,0 M Ft,

- az M2 metróvonal felújítása 9700,5 M Ft,

- az M2 metróvonal járműállomány cseréje 1,3 M Ft,

- villamos járműfejlesztésre átadás 6455,2 M Ft,

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi önkormányzati céltámogatással finanszírozható feladatainak módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1067/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 80-81/2008. (I. 31.) és a 135/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatokat.

1068/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 2007. március 13-án a BKV Zrt.-vel a „Helyi közforgalmú közlekedés támogatására tőketartalékba helyezendő végleges pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás” módosításával, amely további pénzeszköz átadást nem eredményez. Kiköti, hogy a metrójárművek beszerzése esetén a későbbiekben felmerülő többletköltség a BKV Zrt.-t terheli.

1069/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a „Helyi közforgalmú közlekedés támogatására tőketartalékba helyezendő, végleges pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás” 1. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós projektjei megvalósítása érdekében felmerülő egyes kérdések.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1070/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal szervezetén belül az EU-s projektek végrehajtásának összefogása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése érdekében létrejövő Projekt Megvalósító Egység munkájának segítése érdekében a köztisztviselői létszámot 26 fővel megemeli, és a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámát együttesen 1214 főben állapítja meg.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1071/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámának 26 fővel történő emeléséhez, valamint a Főpolgármesteri Hivatalnál meglévő 17 köztisztviselői üres álláshelyhez szükséges többlet-előirányzat időarányos pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a

„9300 általános tartalék” kiadási

előirányzatát 194 514 E Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a

„7101 Igazgatási Apparátus Kiadásai” cím kiadási előirányzatát

- személyi juttatások 147 118 E Ft-tal

- munkaadókat terhelő járulékok 43 556 E Ft-tal

- dologi kiadások 3 840 E Ft-tal

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1072/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be az Államreform Operatív Program „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” konstrukcióra a „Főpolgármesteri Hivatal Projekt Megvalósító Egységének kialakítása és informatikai támogatása” címmel.

Határidő: 2008. augusztus 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1073/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletben szereplő pályázati projektkoncepciót és kijelenti, hogy a „Főpolgármesteri Hivatal Projekt Megvalósító Egységének kialakítása és informatikai támogatása” c. projekt Európai Szociális Alap társfinanszírozásával történő megvalósításához a szükséges önerőt (legfeljebb 6 M Ft-ot) 7101 „Igazgatási Apparátus Kiadásai” cím kiadási előirányzatán biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1074/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati projektkoncepció alapján elkészülő projekt adatlapot, illetve annak mellékletét képező dokumentumokat írja alá és nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékes közreműködő szervezetéhez.

Határidő: 2008. augusztus 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1075/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet”, az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet”, az „1111 Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai”, és az „1112 Nyírő Gyula Kórház”, struktúraváltáshoz, átszervezéshez, összevonásához kapcsolódó racionalizálás keretében 2008. június 30-i hatállyal 43 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbi megoszlásban:


Cím-
kód

Intézmény megnevezése
Megszűnő
pályázható
létszám
(fő)
Megszűnő
nem pályázható
létszám
(fő)
Megszűnő
teljes létszám
(fő)
Álláshelyek
megszüntetése
utáni létszám-
keret
(fő)
1102 Károlyi Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet 0 6 6 1193
1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 0 18 18 2671
1111 Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 8 6 14 2083
1112 Nyírő Gyula Kórház 0 5 5 766
Összesen: 8 35 43

1076/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 8 fő végleges létszámleépítése miatt a központi költségvetésből történő biztosítására. Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Cím-
kód
Intézmény megnevezése Előleg Pályázat Nem
pályázható
Változás
+/-
1102 Károlyi Sándor utcai Kórház
és Rendelőintézet - - 11 102 11 102
- személyi juttatások - - 8 411 8 411
- munkaadókat terhelő járulékok - - 2 691 2 691
1107 Egyesített Szent István és Szent László
Kórház - Rendelőintézet 70 864 - 73 796 2 932
- személyi juttatások 53 685 - 55 906 2 221
- munkaadókat terhelő járulékok 17 179 - 17 890 711
1111 Szent János Kórháza és Észak/budai
Egyesített Kórházai - 8 337 39 569 47 906
- személyi juttatások - 6 316 29 976 36 292
- munkaadókat terhelő járulékok - 2 021 9 593 11 614
1112 Nyírő Gyula Kórház - - 13 765 13 765
- személyi juttatások - - 10 428 10 428
- munkaadókat terhelő járulékok - - 3 337 3 337
Összesen: 70 864 8 337 138 232 75 705
- személyi juttatások 53 685 6 316 104 721 57 352
- munkaadókat terhelő járulékok 17 179 2 021 33 511 18 353

1077/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 75 705 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból:

- személyi juttatás 57 352 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok18 353 E Ft

Úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

1078/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Károlyi Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, a Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai és a Nyírő Gyula Kórház létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1079/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a létszámleépítésben résztvevő intézményeket, hogy a felmentési idő lejárta után a felmentett dolgozóknak kifizetett létszámleépítésekkel kapcsolatos költségekről - tételesen bérjegyzékkel igazoltan - számoljanak el.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1080/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A napirend 14. pontja: Beszámoló a Fővárosi Fogyatékosságügyi Cselekvési Programról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1081/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a fővárosban élő fogyatékos emberek helyzetének javítására szolgáló Cselekvési Program aktualizálására vonatkozó előterjesztést, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy azt hozza nyilvánosságra és juttassa el az illetékes állami, önkormányzati és civil szervezetekhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1082/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy szervezzen konferenciát a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló - Magyarország által 2007. július 20-án ratifikált, 2008. május 3-án hatályba lépett - ENSZ konvenció kapcsán, a fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmi szervezeteinek bevonásával.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1083/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény” 63. § (5) bek. alapján előkészítés alatt álló települési esélyegyenlőségi program létrehozására irányuló munka során vegye figyelembe a fogyatékosságügyi programról szóló beszámoló előkészítése kapcsán a fogyatékos emberek fővárosi érdekvédelmi egyesületeivel folytatott egyeztetéseken az érdekvédelmi szervezetek fogyatékossággal élő személyek befogadását, esélyegyenlőségét elősegítő intézkedési javaslatait, illetve ezen szervezeteket a program előkészítésébe vonja be.

Határidő: 2009. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1084/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a TAMOP 3.1.5. számon tervezett kiírása kapcsán, amelynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség akcióterveiben megfogalmazottak szerint munkavállalók érzékenyítő képzésére nyílik lehetőség, gondoskodjon pályázat benyújtásáról a Fővárosi Önkormányzat oktatási intézményei emberi erőforrásainak fejlesztése céljából.

Határidő: 2009. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest Galéria 2006. évi pénzmaradvány korrekciójára.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1085/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Galéria 2006. évi pénzmaradványának téves megállapítását kijavítja, és ezért megemeli 9933 E Ft összeggel az „5502 Budapest Galéria” cím bevételi, azon belül pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát, valamint a kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát, a korrekció leutalása mellett.

Határidő: előirányzat rendezésre: a Közgyűlés júniusi ülése, leutalásra: a rendeletmódosítás kihirdetését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a BTM Vármúzeum főbejárat és előcsarnok rekonstrukció megvalósításához forrás biztosítására, és beruházási engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1086/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója megvalósuljon.

1087/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat a Budapest Történeti Múzeum, Vármúzeum főbejárat és előcsarnok rekonstrukció megvalósításához 80,0 M Ft forrást biztosít, a „9300 Általános tartalék” cím terhére. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 80,00 M Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „BTM, Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója” feladat előirányzatát. A feladatot 80,0 M Ft-tal költséggel tervbe veszi.

1088/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „BTM, Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója” tárgyú engedélyokiratot a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2008. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1089/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1090/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben a „Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elengedésére” tárgyú közgyűlési előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés soron következő üléséig kiegészítésre kerül az elvégzett és kötelezettségvállalással érintett felújítások időre, tételre, összegre vonatkozó felsorolásával, és azok nem ellentétesek a Közszolgáltatási Szerződés előírásaival, akkor azt elfogadja.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat Bp., XXII. ker., Kossuth L. u. 30. fiókkönyvtár létesítése c. feladat kapcsán címzett támogatás ÁFA tartalmáról való lemondásra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1091/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 13. § és a felhasználás részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat lemond a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest, XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 30. alatti fiókkönyvtár létesítésére biztosított címzett támogatás 40 234,5 E Ft áfa maradvány összegéről.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előírt lemondó és visszafizetési nyilatkozat aláírására és továbbítására.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Budapest Terézváros Önkormányzatával az Arthur Koestler szobor létrehozásának támogatása céljából.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1092/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy köz- és magánfelajánlásokból, szponzori támogatásból köztéri szobor létesüljön Arthur Koestler tiszteletére.

1093/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az emlékmű megvalósításához 9,0 M Ft hozzájárulást biztosít. A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 9,0 M Ft-tal és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít az új „8... Arthur Koestler szobor létesítése” cím kiadási, azon belül támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatán.

1094/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdés alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában foglalt átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, valamint felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítására és a kialakításhoz kapcsolódó költségvetés elfogadására.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1095/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Városligetben „Szónokok Hordója” civil fórum tér kerüljön kialakításra.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1096/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslat 2. pontját nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Szónokok Hordója” létrehozásához szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Szónokok Hordója civil fórum tér” feladat előirányzatát - az általános tartalékba történő visszapótlási kötelezettség mellett, melynek forrása a támogatást nem kapó Európai Uniós pályázatok előkészítésének előirányzatából felszabaduló önrész.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1097/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra, illetve a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „Szónokok Hordója” civil fórum tér feladat célokmányát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1098/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a „házirend” kialakításának lehetőségét.

Határidő: a Közgyűlés 2008. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1099/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri Bojár Iván András városarculati tanácsnokot, hogy a Szónokok Hordója működtetésével kapcsolatban egyeztessen a civil szervezetekkel.

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1100/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a közbiztonság és a közterületi rend biztosításában való közreműködés érdekében egyeztessen a Fővárosi Közterület-felügyelettel.

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1101/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (22) bekezdésének módosítására tett javaslatát:

(22) Figyelembe véve az idegenforgalmi adóbevétel kedvező alakulását, megemeli a „8504 Idegenforgalmi adó” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát 200 000 E Ft-tal

egyidejűleg megemeli

● „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.” cím előirányzatát 30 000 E Ft-tal

A 30 000 E Ft-tal megemelt „8115 BTH Budapesti turisztikai Kht.” cím előirányzata a „Szónokok Hordója civil fórum tér” beruházás fedezetéül szolgál.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1102/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (22) bekezdésének módosítására tett javaslatát:

(22) Figyelembe véve az idegenforgalmi adóbevétel kedvező alakulását, megemeli a „8504 Idegenforgalmi adó” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát 200 000 E Ft-tal

egyidejűleg megemeli

● a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím előirányzatát 20 000 E Ft-tal

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1103/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1104/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1105/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Projekt előterjesztésben bemutatott megvalósítási koncepcióját és felkéri a főpolgármestert annak megvalósítására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1106/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodást a 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól, és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 24. pontja: Javaslat a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló .../2008. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1107/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján felterjesztési jogával élve kezdeményezi a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítását a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti levél aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1108/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a rendelettel kapcsolatos esetleges pontosításokról szakértői egyeztetésre kerüljön sor. Ennek eredményétől függően sor kerülhet a rendelet módosítására is.

Határidő: szükség szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1109/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az „FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1110/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester köztisztasági közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó, az SZMSZ 7. számú melléklet XXII. 3. pontban foglalt hatáskörét és jóváhagyja, valamint megköti a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. melléklet szerinti keretszerződését és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP pályázati konstrukció keretében.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1111/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú kiírásának megfelelően a Fővárosi Önkormányzat az „Integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú pályázatot fővárosi önkormányzati beruházásként kívánja benyújtani azzal, hogy a kedvezményezett a Fővárosi Önkormányzat. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse elő a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére a benyújtandó pályázatot.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1112/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa le az egyeztető tárgyalásokat a Pusztazámori Önkormányzattal a projekt megvalósításához szükséges ingatlanok adásvétele tárgyában, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel az ingatlanok használati jogáról történő lemondása tárgyában, továbbá az FKF Zrt., valamint a Pusztazámor Önkormányzata között kötendő kompenzációs szerződés előkészítésében, és gondoskodjon a szerződések megkötésre történő előterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1113/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP 1.1.1. pályázat benyújtásához szükséges ingatlanok per-, teher- és igénymentes megszerzésének, valamint a pályázat előkészítésének költségeit, összesen bruttó 1,1 Mrd Ft-ot az FKF Zrt. biztosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy ez összeg beérkezését követően, annak mértékének megfelelően a szükséges költségvetési rendelet módosítását készíttesse elő és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1114/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között 2008. február 13-án létrejött megbízási keretszerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 20 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1115/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kijelöli a projekt részeként megépítendő lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítésére a Budapest, XXII. kerület, Nagytétényi út 341., 232342 hrsz.-ú ingatlant.

A napirend 27. pontja: „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” projekt/ Rakpart tervezett partvonal szabályozásához kapcsolódó megállapodás.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1116/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Németh Szilárd módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztéshez csatolt 05-1713/2/2008. számú főjegyzői észrevételben foglaltak miatt, nem köthető meg a 2. számú mellékletben található megállapodás az MNV Zrt.-vel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az MNV Zrt.-nél a megállapodás-tervezet - 9. és 10. pontjainak törlését, és az így módosított megállapodást a lehető legrövidebb időn belül terjessze a Közgyűlés elé.

Azt kéri Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrtól, hasson oda, hogy a kormányzati és állami szervek ne veszélyeztessék a 130 Mrd Ft-os, 65%-ban az Európai Unió által támogatott nagyberuházás határidőre történő megvalósítását, illetve az uniós forrás lehívhatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1117/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt Megállapodást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal és Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1118/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Megállapodásban megjelölt ingatlanok parti telekhatára és a tervezett partél közötti területrész szabályozására vonatkozó telekalakítási eljárás előkészítése érdekében az MNV Zrt.-vel egyeztetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1119/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kifejezi azon szándékát, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § d) és e) pontjában foglalt feladatai elősegítése érdekében, kezdeményezni kívánja a jelenlegi parti telekhatár és a tervezett partél közötti területrész térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását, vállalva a tulajdonba adás költségeit. Felkéri a főpolgármestert, hogy a telekalakítási határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50-51. §-a szerint ingyenes vagyonátadás iránti kérelmet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: telekalakítási határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1120/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a II. kerületi Önkormányzattal az Újlaki rakpart vagyonrendezése érdekében közterületi tulajdonrendezés (ingatlanegyeztetés) keretében.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - beruházási engedélyokirat 3. sz. módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1121/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíz-tisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” beruházási engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1122/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 2685/2005. (XI. 24.) sz. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1123/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése és meghirdetése iránt a Fővárosi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerinti eljárási rendben az FCSM Zrt.-vel közös ajánlatkérés keretében haladéktalanul intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1124/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése és meghirdetése iránt a Fővárosi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerinti eljárási rendben az FCSM Zrt.-vel közös ajánlatkérés keretében haladéktalanul intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1125/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az FCSM Zrt.-vel az előterjesztés 3. mellékletét képező „Együttműködési megállapodást”, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: FCSM Zrt. társasági közgyűlés általi jóváhagyást követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1126/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság hatáskörét esetileg magához vonva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében kötött mandátummal eljáró részvényesi képviselő „igen” szavazatával támogassa az „Együttműködési megállapodás” jóváhagyását.

Határidő: FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1127/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel az előterjesztés 4. mellékletét képező „Ráépítési és földhasználati megállapodást”, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1128/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy - az FTSZV Kft. kezdeményezése alapján - vizsgálja meg a Cséry telepi komposztáló mű megépítése során az építési helyszínnel érintett úgynevezett „technológiai területen” végzett társasági tevékenység áthelyezésével kapcsolatos kártalanítás megoldásának módját és feltételeit, és a társasággal egyeztetett megoldást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1129/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a központi, a területi és a helyi (kerületi) tervtanácsokkal való együttműködési megállapodások megkötéséről a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (8) bek. szerint.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a Róbert Károly krt.-i Gyermekotthon kiváltására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1130/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert K. krt. 49-51.) intézmény nevét Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona elnevezésre változtatja.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1131/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert K. krt. 49-51.) intézmény új székhelye a Budapest, XIX. kerület 161849 hrsz. alatt nyilvántartott 1871 m2 alapterületű, valóságban Budapest, XIX. kerület, József Attila utca 65-69. sz. alatt lévő ingatlan.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1132/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti Gyermekotthon kiváltását követően az így felszabaduló 27950/2 hrsz.-on nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező felépítményes ingatlan „A” épülete a gyermekvédelmi ágazattól az oktatási ágazat részére kerüljön átadásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy ennek átvezetése érdekében a vagyonnyilvántartás felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2009. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1133/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1134/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/A) intézmény alapító okiratát a 2/a számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1135/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) intézmény alapító okiratát a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 37/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-31-2918/2008. számú törvényességi észrevétel alapján.

Előadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1136/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője B-31-2918/2008. számú törvényességi észrevételét - a felhozott jogi érvekre figyelemmel - részben fogadja el.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal 38/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1137/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Közigazgatási Hivatal vezetőjét.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: Javaslat „Szemünk Fénye” világítás rekonstrukciós program II. ütemére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1138/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a központosított közbeszerzési eljárás nyertes szállítója által tett, 1. számú melléklet szerinti tartalmú ajánlatokat.

1139/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a program lebonyolítására javasolt eljárással, azzal, hogy a bérleti díjak fedezetéül az intézményeknek a korszerűsítési program következtében jelentkező kiadási megtakarításai szolgáljanak.

1140/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A további évekre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításához kötelezettséget vállal arra, hogy a „8423 Szemünk Fénye fűtés és világítás-korszerűsítési program bérleti díja” cím előirányzat éves költségvetéseiben az adott évet megelőző évi, a KSH által közzétett, fogyasztói árindex mértékével növeli.

1141/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a második ütemben az alábbi intézményekben megvalósuló világítás és fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződéseket a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, valamint a szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő megállapodást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Címrend Intézmény megnevezése Bérleti díj
bruttó ezer Ft/év
Fűtéskorszerűsítés
2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 20 031
2109 Idősek Otthona 6 671
2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona 7 150
2110 Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona 3 516
Világításkorszerűsítés
2114 Idősek Otthona 1 095
2112 Értelmi Fogyatékosok Otthona 1 536
2109 Idősek Otthona 1 701
2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona 1 259
2121 Pszichiátriai Betegek Otthona 2 231
2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 983
3110 József Attila Középiskolai Kollégium 938
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola SzI 690
3507 Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimn. 887
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műszaki Középisk. 428
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Keresk. SzKI és SzI 105
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakisk. 392

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Kht., a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht., a József Attila Színház Kht. és a Thália Színház Kht. alapító okiratának tevékenységi körök meghatározását érintő módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1142/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján - a 2008. évi TEÁOR számok átvezetése miatt - módosítja a Budapesti Fesztiválközpont Kht. alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1143/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján - a 2008. évi TEÁOR számok átvezetése miatt - módosítja a József Attila Színház Kht. alapító okiratát a 2/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1144/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján - a 2008. évi TEÁOR számok átvezetése miatt - módosítja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. alapító okiratát a 3/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1145/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján - a 2008. évi TEÁOR számok átvezetése miatt - módosítja a Thália Színház Kht. alapító okiratát a 4/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Vidám Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való további működtetésére, névváltoztatására, a Kht. alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1146/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Vidám Színpad Kht. elnevezését CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Közhasznú Társaság (rövidített elnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Kht.) elnevezésre változtatja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1147/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Vidám Színpad Kht. alapító okiratát a névváltoztatás, valamint a 2008. évi TEÁOR számok átvezetése miatt az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az 1/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: A Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1148/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklósnak a „A Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1149/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Legfelsőbb Bíróság Gfv.30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések - napirendi ponthoz csatolt mellékletekben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot ért milliárdos nagyságrendű vagyonvesztéssel kapcsolatban 2008. szeptember 15-ig tartó határozott időre, 6 főből álló vizsgáló bizottságot hoz létre. (Vizsgáló Bizottság) A Vizsgáló Bizottság feladata, a vagyonvesztés körülményeinek és okainak részletes feltárása, az ügy szereplőinek és esetleges felelőseinek megnevezése, a Vizsgáló Bizottság megállapításairól szóló jelentés 2008. szeptember 15-ig a Közgyűlésnek történő benyújtása. A Vizsgáló Bizottság elnökét a legnagyobb ellenzési frakció jogosult jelölni, tagjaiból a Fővárosi Közgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező frakciók 1-1 főre tesznek javaslatot.

A Fővárosi Közgyűlés Vizsgáló Bizottság elnökének megválasztja

..............................-t,

A Fővárosi Közgyűlés Vizsgáló Bizottság tagjaivá választja:

a FIDESZ Képviselőcsoportból

................................-t,

az MSZP Képviselőcsoportból

................................-t,

az SZDSZ Képviselőcsoportból

................................-t,

a KDNP Képviselőcsoportból

.................................-t,

az MDF Képviselőcsoportból

................................-t.

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: Vizsgáló Bizottság”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1150/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és az ESTIVO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megkötendő ingatlan adásvétellel vegyes ingatlan - előterjesztéshez 12. sz. mellékletként csatolt csereszerződés tervezete egészüljön ki egy 4.5 ponttal az alábbi tartalommal: Az ESTIVO kijelenti, hogy jelen szerződés hatálybalépését követően 30 napon belül a jelen szerződés 3.2.1. pontban rögzített vételáron 60 napos nyilatkozattételi határidővel a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata számára vételre felajánlja a Budapest, XI. ker. belterület 3475/57 hrsz. alatt felvett (Tétényi úti üzletközpont) ingatlant. Amennyiben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata él a „megvásárlásra felajánlás” ajánlatával, úgy a jelen szerződés V. fejezete értelemszerűen hatályát veszti.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1151/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 19241 és 19242 hrsz.-ú ingatlanokon a BKV Zrt. végállomásának fenntartását és ennek érdekében az ingatlanoknak csere útján történő fővárosi önkormányzati tulajdonba kerülését.

1152/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Budapest, II. ker. 15522/2 hrsz.-ú, Csatárka úti üzletközpont) és a XI. ker. 3475/57 hrsz.-ú (Tétényi úti üzletközpont) ingatlanok forgalomképességének megváltoztatása tárgyában döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja.

1153/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

2008. július 1-jei hatállyal kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Budapest, XI. ker. 3475/57 hrsz.-ú (Tétényi úti üzletközpont), a Bp., II. ker. 15522/2 hrsz.-ú (Csatárka úti üzletközpont), valamint a Bp., III. ker. 18075/9 helyrajzi számú (Flórián téri üzletközpont) ingatlanokat és forgalomképessé minősíti, egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 13. sz. melléklet szerinti módosítás, és egységes szerkezetű alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a 14. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1154/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a Bp., 3475/57, 15522/2, 18075/9 hrsz.-ú (Tétényi úti, Csatárka úti, és Flórián téri üzletközpont) ingatlanok vonatkozásában a Csarnok és Piac Igazgatóság javára bejegyzett használati jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése érdekében.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1155/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. számú mellékletét 2008. július 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy azt a Bp. II. ker. 15522/2 hrsz.-ú, valamint a Bp. III. ker. 18075/9 helyrajzi számú ingatlanokkal egészíti ki.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy 16. számú mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1156/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletét képező megállapodás tervezetet a Tétényi úti, Csatárka úti, valamint Flórián téri üzletközpontok ideiglenes hasznosítására.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1157/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Bp., XI. ker. Etele úti Szabó Ervin Könyvtár és Budapesti Művelődési Központ megfelelő elhelyezéséről gondoskodjon, és az erre vonatkozó előterjesztést terjessze a döntésre jogosult testület elé.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1158/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Bp. III. ker. 19241 és 19242 hrsz.-ú (Bogdáni úti) ingatlanok jogi státuszának csere útján történő rendezésével és ennek érdekében a Vagyonrendelet 43. § alapján jóváhagyja és megköti a módosított 12. sz. melléklet szerinti adásvétellel vegyes csereszerződést azzal, hogy tudomásul veszi, hogy az ESTIVO Kft.-nek a szerződésben vállalt kötelezettségei tartalmilag lesznek azonosak - a csereszerződés szerint közjegyző előtt tett - közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, figyelemmel arra, hogy a közjegyzői okiratba foglalás során a közjegyző által megkívánt szövegszerkesztésből eltérések adódhatnak.

Felhatalmazza a főpolgármestert a csereszerződés és a közjegyzői okirat aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Az egyszemélyes gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1159/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1160/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1161/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a FIMÜV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1162/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratának 16. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1163/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1164/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratának 18. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1165/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy az IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1166/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratának X. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1167/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1168/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés d) pontja alapján úgy dönt, hogy a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság az alapító okirata módosításával BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább.

1169/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat Budapest, XVII. kerület illetékességi területén lévő közterületek és oktatási intézményi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1170/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése és a 45. §-a alapján úgy dönt, hogy

- egyetért a Bp., XVII. kerület Szabadság utca (123090), Baross utca (123135) kereszteződésének szabályozására elkészült T-73952 és T-73960 ttsz.-ú térrajzok szerinti változásokkal, és megköti a hozzátartozó megállapodást a XVII. kerületi Önkormányzattal, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

- egyetért a Bp., XVII. kerület Lőrinci út (122230), Bélatelepi út (122334) kereszteződésének szabályozására elkészült T-74001 és T-74002 ttsz.-ú térrajzok szerinti változásokkal, és megköti a hozzátartozó megállapodást a XVII. kerületi Önkormányzattal, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;

- egyetért a Bp., XVII. kerület Szent Imre herceg utca (134005), Tarcsai (Tárcsa) utca (133947) kereszteződésének szabályozására elkészült T-73954 és T-73959 ttsz.-ú térrajzok szerinti változásokkal, és megköti a hozzátartozó megállapodást a XVII. kerületi Önkormányzattal, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

- egyetért a Bp., XVII. kerület Zrínyi utca (134766) megnevezésű közterület megosztására elkészült T-73998 ttsz-ú térrajzzal, és megköti a hozzátartozó megállapodást a XVII. kerületi Önkormányzattal, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a térrajzok és a megállapodások aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1171/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés módosítása tárgyában a döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja.

1172/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. sz. mellékletét 2008. július 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy a Budapest, XVII. kerület 127592/7 hrsz.-ú ingatlant a mellékletből törli.

Felhatalmazza a főpolgármestert a „Vagyongazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés módosítása” tárgyú okirat aláírására, a 12. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1173/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint 16. §-a alapján úgy dönt, hogy megköti az előterjesztéshez csatolt, helyi jelentőségű kiszolgáló utak, közterületek, lakótelepi belső utak, valamint a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola 125381/6 hrsz.-ú, és a Zrínyi Miklós Általános Iskola 127592/7 hrsz.-ú ingatlanainak tulajdonrendezésére vonatkozó megállapodást a XVII. kerületi Önkormányzattal, az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására

Határidő: a keretszerződés módosításának aláírását követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca), pilisszántói épületének fűtés-főzési rendszerének felújítása, engedélyokirat 4. sz. módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1174/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja az Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon (Pilisszántó, Orosdy Kastély épületében) fűtés és főzési rendszer felújítási feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1175/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján - a 2008. évi TEÁOR számok átvezetése, az ügyvezető lakcím változása, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. eltérést nem engedő rendelkezéseinek átvezetése miatt - módosítja a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1176/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Budapest, XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számon felvett ingatlannal kapcsolatban úgy dönt, hogy hozzájárul az ingatlanon a Szépművészeti Múzeum által tervezett térszint alatti bővítés elvégzéséhez.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés mellékletét képező társtulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: A Berlinwasser Holding AG tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények átruházása a Berlinwasser International AG-re.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1177/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Berlinwasser Holding AG tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények Berlinwasser International AG részére való átruházásához;

- Hozzájárul a Berlinwasser Holding AG tulajdonát képező, átruházni kívánt Csatorna Holding Zrt. részvények UniCredit letétből történő átmeneti felszabadításához a Berlinwasser International AG részvényszerzéséhez kapcsolódóan;

- Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt „Megállapodás”-t;

- Felkéri a főpolgármestert a „Megállapodás” aláírására, illetve az UniCredit részvényletét átmeneti felszabadításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1178/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 1997. november 3-án létrejött Részvényesi Szerződés 6. sz. mellékletének 2. pontja alapján hozzájárul a Csatorna Holding Zrt. Alapszabályának módosításához az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy hozzájárulásáról tájékoztassa a Csatorna Holding Zrt. igazgatóságát.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat városrehabilitációs pályázathoz (Közép-magyarországi Operatív Program - KMOP-2007-5.2.2./B „Funkcióbővítő rehabilitáció: Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése).

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1179/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 2007-5.2.2./B „Funkcióbővítő rehabilitáció: Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” című kétfordulós pályázaton a X. kerület Önkormányzatának részvételét támogatja és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti Támogató Nyilatkozat és Tulajdonosi Hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a 38442/10 és 38442/11 helyrajzi számú (Budapest, X. ker., Népliget) osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan használatának megosztásáról szóló szerződés jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1180/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 38442/10 helyrajzi számú (Budapest X. ker., Népliget) osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan használatának megosztásáról szóló szerződés tartalmával. Jóváhagyja, megköti a melléklet szerinti - 38442/10 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó - osztatlan közös tulajdon használatának megosztását tartalmazó szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1181/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 38442/11 helyrajzi számú (Budapest X. ker., Népliget) osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan használatának megosztásáról szóló szerződés tartalmával. Jóváhagyja, megköti a melléklet szerinti - 38442/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó - osztatlan közös tulajdon használatának megosztását tartalmazó szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1182/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. MICI-MACKÓ Alapítvány Értelmileg akadályozott tanulók úszás oktatásának kiadásaira. 250
2. Budapesti Búvár Szövetség A 2008. évi Szabadidős Búvár Találkozó kiadásaira. 150
3. Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Óbudai Fitness Nap kiadásaira. 400
Összesen: 800

1183/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-3. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó általános iskolák további működtetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1184/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó

- Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.)

- Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.)

- Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermek-otthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u.53.)

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.)

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.)

- Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.)

- Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.)

intézmények általános iskolái változatlan szervezeti formában működjenek tovább.

1185/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön tájékoztató a felülvizsgálat tartalmi munkára vonatkozó javaslatainak megvalósulásáról.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények vezetői kötelező óraszámának módosítására 2008/2009. tanévre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1186/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2008/2009. tanévre saját hatáskörben állapítja meg a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kötelező óraszámát az előterjesztés mellékletében foglalt részletezés szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kötelező óraszám megállapításához szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1187/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentést, megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1188/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját. A közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1189/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2007. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 9208 Színházi célú bizottsági keret, valamint a 9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret 2008. évi céltartalékaiból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1190/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 169/2008. (V. 22.), valamint a 269/2008. (VI. 26.) határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím 2008. évi kerete terhére összesen 20 600 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó a
„9208 Színházi célú bizottsági keretből”

Cél
Megítélt
támogatás
(E Ft)
AKT Színház Közhasznú Egyesület Haccacáré - Ifjúsági zenés pódiumműsor létrehozása 200
Artus Kortárs Művészeti Egyesület Don Quijote Mauzóleum című ifjúsági előadássorozat létrehozása 700
Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Antoine de Saint-Exupéri: Kisherceg című zenés ifjúsági gyermekdarab bemutatása 300
Élőkép Művészeti Közhasznú Egyesület Milorad Pavic: Kazár Szótár című művén alapuló produkció megvalósítása 500
KOHO Kulturális és Közművelődési Egyesület/ERGO Sum Jelszínházi Csoport A Szerelem, szerelem címmel jelszínházi előadás létrehozása 600
Transz Orfeum Egyesület/MéG Színház Ballasi Bálint: Adj már csendességet - szépmagyar komédia 300
Erős Táncért Alapítvány/Fortendanse - Horváth Csaba Társulat Isteni vidékek címmel fizikai színházi előadás a Trafóban 500
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány 10. jubileumi évad műsorterve 500
Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület Az ifjúsági és gyermekszínház 2008/09-es évad előadásainak támogatása 700
Hólyagcirkusz Egyesület Pinokkió - színházi nevelési program 700
Ifj. Molnár Ferenc Egyesület 2008/09-es évadi tevékenység finanszírozása (diákszínház) 1100
Aulea Alapítvány az Előadóművészetekért/ Juhász Kata Társulata Új bemutatók, felújítások, utánjátszások 300
Utolsó vonal Művészeti Alapítvány/K.V. Társulat Fellebbezés c. ifjúsági előadás bemutatója 800
KOHO Kulturális és Közművelődési Egyesület/KARA Fizikai Színházi Csoport Zöldmacska diákpince színházi programjának támogatása 700
Karaván Művészeti Alapítvány Urbán Gyula-Choli Daróczi József: Akko shimijaki kamel o shajto c. darabjának továbbjátszása a Pince Színházban 400
Karaván Művészeti Alapítvány Nigel Williams: Osztályellenség című darabjának bemutatása 400
Káva Kulturális Műhely Egyesület Ádám és Éva címmel komplex színházi nevelési program létrehozása 800
Kerekasztal Társulás Egyesület Fivérek munka című előadás létrehozása 800
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány/Kollár-Kelemencz László Egyszer mindenki hazamegy - Kistehén és a Rokonok című zenés színdarabjának létrehozása 500
Krétakör Alapítvány Schilling Árpád rendezte hamlet.ws előadás továbbjátszása 700
Malko Teatro - Alternatív Művészeti Alapítvány Mi verebecskék - Jordán Radicskov ifjúsági regénye alapján 300
Manna Kulturális Egyesület Cigány kultúra értékeinek megismertetése 500
Kontakt Táncért Alapítvány/ Mándy Ildikó Társulat Shakespeare: Lear király c. darabjának táncszínházi adaptációja 300
Memo-Art Alapítvány - Panboro Színháza Shakespeare: Rómeó és Julia c. drámájának mozgásszínházi adaptációja 700
Ökumenikus Színház Alapítvány Lessing: Bölcs Náthán c. eladás játszása 300
Stúdió „K” Alapítvány
Stúdió „K” Színház
Rettentő görög vitéz - antik mesejáték 1 000
Egyedi kérelmek alapján:
Lakner Bácsi Alapítvány-
Lakner bácsi Gyermekszínháza
Lakner Artúr műve alapján készülő új gyermekszínházi bemutató 2 000
Stúdió „K” Alapítvány
Stúdió „K” Színház
Tolnai Ottó, vajdasági író darabjaiból készülő új színházi előadás 2 000
MASZK Országos Színészegyesület Színészi jutalomjátékok 2 000
Összesen: 20 600

Határidő: a szerződésben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

1191/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság 253/2008. (VI. 19.) határozata alapján a „8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím 2008. évi kerete terhére összesen 9200 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó a
„9214 Kulturális esélyegyenlőségi
célú bizottsági keretből”

Cél
Megítélt
támogatás
(E Ft)
Magyarországi Tolókocsis Alapítvány Irodalmi ajándékműsor hátrányos helyzetű gyerekeknek 200
Roll Dance Egyesület Nemzetközi Kerekes székes Fesztivál 800
Fényszóró Kulturális Alapítvány Fényszóró Fesztivál Értelmi sérült gyermekeknek 200
Tűzraktér/ART SECTOR Alapítvány MADE Diszkrimináció ellenes művészeti fesztivál 800
Rotary Club Budapest-City Alapítvány Jótékonysági gálaest a Hospice Alapítvány támogatására 200
Budapesti Nyugdíjasok Szövetsége Kulturális célú programok támogatása a rászoruló tagoknak 7000
Összesen: 9200

Határidő: a szerződésben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat a Vidám Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való további működtetésére, névváltoztatására, a Kht. alapító okiratának módosítására II.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1192/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztést - figyelemmel arra, hogy korábbi döntése következtében az okafogyottá vált - leveszi napirendjéről.

A napirend 54. pontja: Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány 2007. évi jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1193/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Talentum Kulturális Alapítvány (székhelye 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) 2007. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1194/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentést, megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1195/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2007. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Javaslat Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciójának és intézkedési tervének megalkotására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1196/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Ifjúsági Koncepció megalkotására vonatkozó tervezetet.

1197/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. számú melléklet intézkedési tervében foglaltak végrehajtásáról és 2008. novemberében számoljon be a Közgyűlésnek a megtett intézkedésekről.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1198/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Középtávú Ifjúsági Koncepcióját.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat a Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht. épülete és parkolója részleges felújításának megvalósításához, felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1199/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy megvalósuljon a Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht. épületének és parkolójának részleges felújítása, amit a Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet „8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht. felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre” címén rendelkezésre álló 20 M Ft-tal támogat.

1200/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a felújítási feladat megvalósítása érdekében a felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.-val az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. július 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1201/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1202/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Hozzájárulás a XIV. kerület 30064 hrsz.-ú ingatlant terhelő bontási kötelezettség törléséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1203/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 103. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a XIV. kerület, Kassai utca 130. sz. alatti, 30064 hrsz.-ú, magántulajdonú ingatlan tulajdoni lapjának III. részén 1. sorszám alatt, a 21440/1922. sz. határozattal bejegyezett lakóház lebontására vonatkozó kötelezettség törléséhez hozzájárul és felhatalmazza a főpolgármestert a törlési hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2008. évi Karta elfogadása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1204/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2008. évi Karta tartalmát.

Felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata között, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1205/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

- figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére - úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata között, a közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert az előterjesztő által módosított megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a 2008. évi „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” és a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1206/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 31/2008. (V. 27.) számú határozatával a „9212 Esélyegyenlőség célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert
összeg
E Ft

Címről

Előirányzat
1. ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány 12. Roki tábor a Kemenesháton 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
2. ADRA Adventista Fejlesztési és Segélyezési Alapítvány Esély a jövőre program - halmozottanhátrányos, kisebbségben élő gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
3. Alternatív Művészeti Alapítvány Irodalmi kávéház sorozat - a Bolgár Művelődési Házban 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
4. „Asszonyok a nemzeti egységért” mozgalom... Mi történik az iskolában? című konferencia megrendezése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
5. Balkán Hangja Kulturális Egyesület XIII. Balkán hangja fesztiválsorozat 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6. Belváros Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete Mozgássérültek mágnes terápiás gyógyászati eszköz beszerzése 150 „8212” Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
7. Bodzaliget (Közhasznú) Ifjúsági Egyesület Drogprevenciós modellprogrammal foglalkozó, a fiatal és serdülőkorúak pszichológiai segítése rendezvényekkel, az egyesület működési költségeinek támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
8. Budapest Zuglói Páduai Szent Antal Kharitas Alapítvány Pályázat nagycsaládos tábor támogatására 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
9. Budapesti Románok Kulturális Társasága Román könyv és lapkiadás Budapesten a XVIII-XIX. században - előadássorozat 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
10. Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány Budapesti cukorbetegek felvilágosítása és ellátása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
11. Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete Hagyományos farsangi német műsoros est 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
12. Diakónia Alapítvány Kultúrközösségben - egyenlő esélyekkel - hátrányos helyzetben élő családok számára esélyteremtés 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
13. Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság Fővárosi cigányság népismeretéhez felmérés, vizsgálat 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület „Erdélyi örmény konyha fűszerezve” című könyv kiadása - kulturtörténet, hagyományok 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
15. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Étkeztetés kiegészítése a téli krízis időszakban 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
16. Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesület Szociális tevékenység roma és magyar gyerekek részére 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
17. Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület Ferencvárosi Tanodáért program 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
18. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány „Mi is szeretnénk megismerni” - sajátos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékos és autista tanulók szünidei programjai 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19. Fővárosi és Pest megyei Nemzetőrök Szövetsége Súlyosan egészségkárosodott gyermekek integrált napközis tábora 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
20. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért Gyereknap a Gézengúz Alapítványban 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21. Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány A Fejlesztő Gondozó Központban ellátott 37 gyermek és fiatal élethelyzetének javítását szolgáló 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
22. Gondviselés Szociális Foglalkoztató Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság Családi tréning-nyaralás az egészségvédelem jegyében 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
23. Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Kh. Egyesület Arts of Harmony művészetterápiás alkotóműhely fogyatékkal és hátrányos helyzetben élő gyerekek, fiatalok és felnőttek részére 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
24. Helios Mozgásakadémia Egyesület Az egyesület működési támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
25. Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület Sportterápia program krónikus légúti beteg gyermekeknek - a budapesti Ferenc-hegyi barlangban 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
26. „Igazgyöngy” Sérült és Fogyatékkal Élő Embereket Támogató Alapítvány Szabadidős rendezvények sérültek és épek közös családi együttlétéért 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
27. Jezsuita Diákszövetség Egyesület (JIDE) A Jezsuita Diákszövetség vezetősége részvételének támogatása a bécsi konferencián 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
28. JTMR - Faludi Ferenc Akadémia XIII. Amatőr filmszemle és foto pályázat 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
29. Kisebbségi és Információs Érdekvédelmi Szervezet Egészségügyi program: szűrések, egészségi állapot felmérés. Támogatás a hátrányos helyzetű családoknak 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
30. Látó-tér Alapítvány Óvodás, kisiskolás vak gyermekek készségfejlesztő tábora 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
31. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hagyományőrző tagozata Működési költség 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
32. Magyar Siket Sportérmesek Klubja 80 év Siketlimpia és 40 év Európa Bajnokság megemlékezés 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
33. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Fitnesz a közösségformáló erő - egészségmegőrző szolgáltatás a budapesti székházban - eszközbeszerzés 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
34. Magyar Williams Szindróma Társaság (MWSZT) Mozgásfejlesztő program Williams-szindrómásoknak 194 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
35. Magyarországi Bolgárok Egyesülete Hagyományőrző tábor bolgár származású gyermekek részére a bolgár tengerparton 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
36. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Integrált nyári táboroztatás hátrányos helyzetű fiatalokkal 2008. 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
37. Magyarországi Roma Parlament Határok mentén - határok nélkül, felzárkóztató tábor budapesti roma középiskolásoknak 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
38. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége” Egyesület Pesterzsébet Budapesti Német Énekkarok Találkozója 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
39. Nyugdíjasok Belvárosi Egyesülete Programok, rendezvények, kirándulások szervezéséhez támogatás 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
40. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége VI. Nyugdíjas Fesztivál a Margitszigeten 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
41. OZVENA Budapesti Szlovák Kórus Egyenruha varratás 40 fő részére + autóbuszbérlés a koncert fellépésekre 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
42. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány Ladik ökumenikus ifjúsági képzés 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
43. Pasaréti Ferences Alapítvány Szilfakerti jószolgálati rendezvények: idősek klubja, napközis tábor stb... 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
44. Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány Egyenlő esélyek az életkezdésnél, a nagykorúvá vált állami gondozottak részére segítő szolgálat működtetése. 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
45. Pia Causa/Kegyes Célra Egyesület Közösségben a közösségért - szenvedélybetegek önsegítő csoportjainak támogatása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
46. Rákoshegyi Bartók Zeneház Mozart: Cosi fan tutte - vígoperaként, rövidítésekkel való bemutatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
47. Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület A cukorbetegek helyzetén javító szabadidős programok 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
48. Református Misszió Központ „Mindenki otthona” - Siket és nagyothalló fiatalok integrációs programja 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
49. Regina Pacis Közösség Családi és ifjúsági programok szervezése, idősek felkarolása - számítástechnikai eszközök beszerzése 150 „8212” Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
50. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület Majális 2008 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
51. Reménység Magjai Alapítvány „Esély a jobb életre” - ReMa képzési programja 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
52. Soroksári Svábok Független Egyesülete Sváb hagyományőrző zarándokutak 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
53. Szebb Gyermekévekért Alapítvány Közösségépítő tábor XX. Kerületi hátrányos helyzetű gyermekek részére 190 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
54. TÁMASZTMA Zuglói Egyesület Esélyt a könnyebb légzésre, 6 napos gyógykúrák szervezése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
55. Új Út Szociális Egyesület Hajléktalan emberek élethelyzetének javítása 190 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
56. XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete Mozgássérültek Mátyás király udvarában 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
57. Zoril Hajnalodik Délbudai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány Loli Jag - Piros tűz nemzetközi autentikus roma folklór találkozó 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
58. Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány Német nemzetiségi óvodai közösségi, társadalmi beilleszkedést segítő program 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
59. Zsótér Pál Alapítvány Családi tábor 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
60. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Működési célú támogatás 1000 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
61. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Működési célú támogatás 1000 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
62. Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Működési célú támogatás 1000 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
63. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Működési célú támogatás 1000 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
64. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Orsz. Érdekvédelmi Szövetsége Működési célú támogatás 1000 „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre


Összesen:


12674


„8212”
Ebből működési célú pénz eszk.átadás Áht.-n kívülre Ebből felhalmozási célú pénz eszk.átadás áht.-n kívülre
12374 300

1207/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 33/2008. (V. 27.) számú határozatával a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbi szerint:

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert
összeg
E Ft

Címről

Előirányzat
1. 21. Színház a Nevelésért Egyesület Konfliktuskezelés és prevenció a családon és az iskolán belül a dráma eszközeivel 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
2. 412-es Cserkészekért Alapítvány A zene szerepe az ifjúsági nevelésben 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
3. A Zene mindenkié” Egyesület A Parafónia zenekar működtetése... 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
4. A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásáért Alapítvány Kreatív alkotó terápiás program bővítése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
5. Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület Fővárosi Értelmiségiek és a korszerű kultúraközvetítés 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6. Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete Adjunk hangot az AFÁZIÁNAK! - 1 napos rendezvény az afázia megismertetésére a lakossággal 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
7. Agóra Családsegítő Alapítvány Sajtókiadvány havi rendszeres megjelentetése a fővárosi panel lakótelepeken élő hátrányos helyzetű családok számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
8. Aktivitás Alapítvány Az alapítvány 2008. évi működésének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
9. Állástalan Diplomások Országos Bizottsága (ÁDOB) „Cser-Piac” akció terjesztése - a teljes folyamat átélésével motiválni a civil szervezeteket 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
10. Amadé Zenei Alapítvány Az Alapítvány 2008.évi koncert szervezései és működése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
11. Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány Erzsébetváros képzőművészei számára kiállítások szervezése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
12. Ancsesz Fitness SE Éljünk fitten és egészségesen! 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
13. Angol nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány Pályázat a MERLIN ENERGIA programsorozat költségeinek támogatására 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14. Angyalföldért Egyesület Időskorúak közösségi életének és egészségmegőrzésének segítése 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
15. Anyaoltalmazó Alapítvány A szervezet átfogó, többirányú családgondozó tevékenysége 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
16. Aprók Háza Alapítvány Fejlesztő játszóház az alapítvány támogatásával 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
17. Aquincum - Mocsáros Közhasznú Egyesület A Mocsaras-dűlői játszótér és Családi Parkban szilárd burkolatú kosárlabda pálya kialakítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
18. Art Sector Alapítvány - Tűzraktér Művészettel a diszkrimináció ellen! 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19. Art’s Harmony Társaság „Carpe diem” Hangverseny Mátyás király és Toldi Miklós emlékére 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
20. Balázs és Barátai Biciklis Sportegyesület Iskolai csoportoknak 2-3 napos térítésmentes kerékpáros túra lebonyolítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21. Bálint Ház - MAZS Alapítvány Zsidó Ifjúsági Fórum 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
22. Baross Gábor Telepi Polgári Kör „Igazi közösséget csak az együtt tartott programok kovácsolnak össze” (udvar rendbetétele, fedett terasz kialakítása) 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
23. Bimbó Egyesület Az egyesület 2008. évi működésének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
24. Bliss Alapítvány Mi is nyaralhatunk? - súlyosan, halmozottan sérült fiatalok táboroztatása 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
25. Bokody Károly Kosárlabda Alapítvány A kosárlabdajáték magyarországi megalapítójának emlékkiállítása 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
26. Budafok -Tétény Polgárőrség Közterületi bűnözés megelőzése, bűnmegelőzési feladatok végrehajtása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
27. Budai Petőfi Természetbarát Egyesület 2008. évi tájékozódási versenyek költségei 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
28. Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége A szervezet 2008. évi programjainak támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
29. Budapesti Honismereti Társaság Lokálpatrióta fővárosi civil szervezetek és közgyűjtemények munkájának segítése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
30. Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány Hátrányos helyzetű és képességzavaros fiatalok fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
31. CivilArt Alapítvány Interaktív párbeszéd program - döntéshozók és civil szervezetek egymáshoz közelebb hozása 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
32. Civitális Egyesület „Szekretárius” program civil szervezeteknek - ingyenesen letölt hető program nyilvántartásra stb... 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
33. Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért Családra nevelés, a családi értékrendszer megszilárdítása. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
34. Családőr Egyesület Tegyünk valamit az áldozatokért! - a családon belüli erőszak áldozatainak fizikai védelme 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
35. Csepel Néptánc Alapítvány 50 éves a Csepel Néptáncegyüttes 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
36. Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma Csepeli Gyermekbarátok 2008. évi rendezvényei 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
37. Csepeli Munkásotthon Alapítvány „RENE TÁNC” - magyar táncház és kézműves foglalkozások 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
38. Csikó Sétányi 4H Klub Kulturális és egyéb szabadidős tevékenységek gyermek és ifjúsági korosztály számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
39. Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány Közösségi és kulturális rendezvények a békásmegyeri evangélikus központban 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
40. Csillebérci Okosodó Egyesület Okosodó nyári tábor általánosés középiskolások részére 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
41. Dél Után, az Idős Emberek Segélyvonala Alapítvány Az idős emberek számítógépes oktatásának reklámozása, szórólapok nyomdai utánnyomása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
42. Dél-pesti ILCO Egyesület A műtéten átesett tagok utógondozása, rehabilitációjának segítése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
43. Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület Kerékpárral egy élhetőbb jövőért! Szabadidős tevékenység szervezése a kerület tanulói, ill. a lakosság részére. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
44. Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) A fővárosi lakosság és a civil szervezetek egészséges életmód képzése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
45. Dream Team Színház Kulturális Egyesület Oktatási projekt megvalósításához kapcsolódó általános működési költségek támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
46. Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete A szervezet 2008. évi programjainak és működésének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
47. Együtt Soroksárért Egyesület Közös értékteremtés Soroksáron Soroksárért 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
48. Életjavító Szövetség Életjavítás összefogással, szervezetten - az élet védelmének, életminőség javításának elősegítése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
49. Életjel Alapítvány Információs és szülőklub fogyatékos gyermekeket nevelő családok számára 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
50. Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány Az alapítvány működési feltételeinek támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
51. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű réteg (15-20 rászoruló) nyílászáróinak tartós szigetelése. 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
52. Eötvös József Ifjúsági Egyesület Az Egyesület 2008. évi programjainak támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre
53. Értelmes Életért Alapítvány Értelmes élet az enyhe- és középsúlyos fokban értelmi sérült vak embereknek is 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
54. FEB ’93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány Egyenlő eséllyel a felsőoktatásba! 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
55. Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú Egyesület A Khe. 2008. évi működésének támogatása 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
56. Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület Múltidéző - ferencvárosi helytörténeti projekt 2008 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
57. Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Köztisztaság a kulturált kutyatartás segítségével a Ferencvárosban 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
58. FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány Örökbefogadás előtt, örökbefogadás után - beszélgető sorozat működtetése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
59. Fészekalja Egyesület Hátrányos helyzetű gyermekek tartalmas szabadidő eltöltése 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
60. FIONA Fiatal Nőkért Alapítvány Nők hónapja - tematikus programok a nők helyzetével, jogaival és a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
61. Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért Játékváros - sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekek részére 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
62. Fórumház Egyesület A Fórumház Egyesület a civilekért, közösségi programok szervezése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
63. Garabonciás Alapítvány A Garabonciás Együttes projektje, Haydn műsora - Haydn 200 éve halhatatlan 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
64. G-Plútó Egyesület Gyerekek és fiatalok esélyegyenlőségének segítése Rákosmentén 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
65. Gyerekparadicsom Alapítvány „MindenGyerek 2009” Gyermekekkel foglalkozók 4. szakmaközi találkozója 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
66. Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány Ágyszínházi program 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
67. Gyertyafény Keringő Klub Egyesület 11. születésnapi gála az idős korosztálynak 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
68. Handicap Alapítvány Az alapítvány 2008. évi működése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
69. Harmónium Független Kommunikációs Egyesület „Mérföldkövek” - képzési program fővárosi civil szervezetek számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
70. Hársfa Egyesület Civil szervezetek tevékenységének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
71. HÁTHA Műhely - Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye Munkaerő-piaci programsorozat hátrányos helyzetű fiatalok számára 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
72. Havasi Gyopár Alapítvány Közösségi Szolgálat Kőbányán 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
73. Haza és Haladás Alapítvány Határon túli és anyaországi magyar civilek közös lehetőségei az EU-
ban képzési díj
100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
74. Hazafelé Közhasznú Alapítvány Állami gondoskodásban - nevelőszülőknél - élő gyermekek programjainak szervezése 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
75. Hegedűs István Alapítvány Esélyegyenlőség Napja 2008 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
76. Híd Európában Közhasznú Egyesület Civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
77. Honvéd Sporthorgász Egyesület Általános iskolások környezettudatos magatartásának megalapozása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
78. Humanista Társadalmi Egyetemért Egyesület „Utolsó pár előre fuss” - hátrányos helyzetűek helyzetbe hozása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
79. Hun Nándor Egészségileg hátrányos Helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete Egészségileg hátrányos helyzetű nyugdíjasoknak kulturális turizmus szervezése az esélyegyenlőség jegyében. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
80. Informatika a Látássérültekért Alapítvány Budapesti Látássérültek Esélyegyenlőségi Klubja 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
81. INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete Hátrányos helyzetűek segítése mikrobusszal... 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
82. Integrált Játékpedagógiai Alapítvány Apa légy velem! Önsegítő csoport óvodákban nevelt fogyatékkal élő gyermekek szülei/apák számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
83. Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Egyesület „Szenvedélyeim kertje” - művészeti nevelés az egészségmegőrzés és drog prevenció szolgálatában 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
84. Jézus Társasága Alapítvány A JTA Barátainknak c. kiadványa 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
85. JÓL - LÉT Közhasznú Alapítvány Apa-olimpia - Apák Napja 2008. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
86. Kamasztér Alapítvány „Para-dicsom” - kábítószer-fogyasztás területén különösen veszélyeztetett fiatalok prevenciós foglalkoztatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
87. Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány Ingyenes mosoda a káposztásmegyeri lakótelepen 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
88. Kárász István Természetbarát Egyesület Természeti értékeink felderítése tavasszal és ősszel 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
89. Kárpátok Ifjúsági Szövetség Együttműködés és az önszerveződés segítése 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
90. Kaszap István Alapítvány A kerületi mozgássérültek és cukorbetegek szolgáltatásokkal való segítése 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
91. Katolikus Ifjúsági Mozgalom A KIM működési költségeinek kiegészítése 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
92. Káva Kulturális Műhely Egyesület DIGÓ komplex színházi-nevelési foglalkozás az előítéletekről és a diszkriminációról. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
93. Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Eltűnt Gyerekek Világnapja alkalmából szervezett Eltűnt Gyerekek Szakmai Nap 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
94. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége KÉSZ találkozó rendezvénysorozat 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
95. KIMA Keresztyén Missziós Alapítvány „Családiasan napközben!” - családi napközik létrehozása Csillaghegyen 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
96. Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület 2008. évi civil szervezetek működési támogatása a kispesti civilekért. 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
97. Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete A KNYE működésének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
98. Kispesti Véradók Egyesülete Kispesti Véradók Napja megrendezése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
99. Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület Szabadidős rendezvények szervezése a gyermek és ifjúsági korosztály testedzés felé orientálása érdekében 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
100. Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány Önkéntesekkel könnyebb! 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
101. Kovász Egyesület Moldvai csángó gyerekek budapesti nyaraltatása 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
102. Környezettudatos Társadalomért Alapítvány Civil Estek és a Színesedő Magyarország programsorozat támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
103. Közéleti Roma Nők Egyesülete Az egyesület új szolgáltató központjának megnyitása a Bp., VIII., Berzsenyi z. 8. sz. alatt. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
104. Közösség Ifjúsági Alapítvány A KIA működési költségeinek kiegészítése 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
105. Labrisz Leszbikus Egyesület III. Leszbikus Identitások Fesztiválja 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
106. Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület A társadalmi kohézió erősítése a LAKATOS napok éves rendezvényével 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
107. Laktóz Érzékenyek Társasága Az egyesület budapesti betegtájékoztató irodájának/klubjának működ tetése és komfortosítása. 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
108. Lelki Egészségvédő Alapítvány Művészettárápiás csoportok indítása mentális betegségekkel küzdő emberek számára. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
109. Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány Bach h-moll mise jubileumi előadása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
110. MA Alapítvány Nem beszélő autista gyerekek kommunikációs és személyiségfejlesztő terápiája zeneterápiával és zenei interakciós terápiával 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
111. Magyar Asszonyok Érdekszövetsége A női összefogásért - az Asszonyház működésének folyamatos biztosítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
112. Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány Józan Babák önsegítő csoportnál adatbázis készítése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
113. Magyar Független Film és Video Szövetség 39. Budapesti Független Film Szemle a Bem moziban 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
114. Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola Szellemi és kézműves műhelyeink működtetése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
115. Magyar Hagyományos Kemping Klub Tagok számára találkozók szervezése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
116. Magyar Hospice Alapítvány A Magyar Hospice Alapítvány oktatási kurzusai a „Méltóság mezeje” közvélemény formáló programban 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
117. Magyar Jamboree Alapítvány Élő könyvtárral és feldolgozó műhellyel az előítéletek ellen 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
118. Magyar Munka Magyar Érték Alapítvány Magyar értékek az ifjúság nevelésében - Hungarikumok a Kárpátmedencében Konferencia rendezé sében való részvétel 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
119. Magyar Nők Szövetsége XXII. Kerületi Szervezete Kulturális programok szervezése nyugdíjasok, nők és időskorúak részére 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
120. Magyar Pedagógiai Társaság Civil szervezet a fővárosi pedagógusokért, a főváros nevelésügyéért 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
121. Magyar Rákellenes Liga Gyermeknapi rendezvény daganatos gyermekek részére a Bábszínházban 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
122. Magyar Színházi Videoarchivum Alapítvány A magyar nyelvű színházi előadások profi rögzítése, felvételek archiválása... 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
123. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete Szervátültetett emberek rehabilitációja 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
124. Magyar Úttörők Szövetsége Működési támogatás 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
125. Magyarországi Bem József Kulturális Egyesület Az egyesület fennállása 50. évfordulójának megünneplése 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
126. Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete Hátrányos helyzetű munkanélküliek részére álláskereső és munkaközvetítő iroda további működtetése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
127. Marczibányi téri Kodály Iskola A félévszázados Kodály Iskola hagyományos zeneakadémiai hangversenyének megrendezése 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
128. Martenica Néptánc Egyesület Az együttes művészeti programjának megvalósítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
129. Mesélő Kezek Egyesülete Jelnyelven könnyebb! - kampány a siket gyermeket nevelő családok kétnyelvűségéért 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
130. MI-ÉRT Alapítvány Az alapítvány könyvelői költségeinek biztosítása. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
131. MINYATA Egyesület Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatási hozzájárulásának csökkentése 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
132. Missio Christi Alapítvány Az alapítvány által szervezett programok, az ifjúság szociális és erkölcsi nevelése, egyházi ünnepek megértése érdekében végzett tevékenysége 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
133. MOSOLY Nővérszolgálat és Egészségvédő Egyesület Egy nap a holnapért 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
134. Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete Egészségmegőrző és közösségépítő kirándulás szervezése (Miskolc és környéke, 3 nap) 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
135. Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány A mi világunk - Gyermeknap 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
136. Nonprofit Média Központ Alapítvány A Szervezet 2008. évi működésének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
137. Óbudai Kézilabda Sportiskola Sport Egyesület Óvodai és iskolai szivacslabda oktatása lakótelepi koncepcióval 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
138. Oltalom Sportegyesület Sporttal és játékkal a toleranciáért 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
139. Optimista Ifjúságért Alapítvány Esélyegyenlőség a Zsiráf Magazinban és a www.zsiraf.hu portálon 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
140. Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja (KŐCSONT) A szervezet működési költségei 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
141. Otthon Segítünk Alapítvány „Családi délelőtt” Az alapítvány budapesti hálózatának erősítése és bővítése 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
142. Otthonunk Európában a II. kerület” Közhasznú Alapítvány Számítástechnikai és angol nyelvi képzés a kerület nyugdíjasai számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
143. Ökoszolgálat Alapítvány Budapesti környezeti nevelési civil adatbázis az általános iskolák pedagógusai számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
144. Önkéntes Központ Alapítvány Budapesti Önkéntesek Napja - rendezvény az önkéntesség népszerűsítésére 200 „8203” Működési célú pénzeszköz-
145. „Őrizzük meg...” Ifjúsági Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület Szervezett környezetvédelem 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
146. Palánta sorsfordító Alapítvány Önkéntesek a gyerekekért - Palánta bábozás 150 iskolában 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
147. PANELKUTYA Állatbarát-, Sport és Szabadidős Egyesület A lakótelepen élő háziállatok megfelelő tartására ösztönzés... 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
148. Partőrség Társadalmi Kulturális és Művészeti Egyesület Rendhagyó irodalomórák 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
149. PASZULY FALKA Egyesület Az egyesület működésének támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
150. Perspektíva Alapítvány A diszkrimináció csökkentéséért, az esélyegyenlőségért! 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
151. Pesterzsébeti Fogyasztóvédelmi Egyesület Fogyasztói ismeretek civil fővárosi szerveztek részére 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
152. Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület Családok nyaralása Pöstyénpusztán 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
153. Pillanat Művészeti Alapítvány „Kultúrák a mi utcánkban projekt” - a Szenes Hanna Parkban és a Jósika utca egy szakaszán multikulturális nap 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
154. Pixis Európa Közhasznú Alapítvány Nagykorú a demokrácia (kezeljük felnőtt módon!) 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
155. Polgárok Zuglóért Alapítvány „1956 -örökség és kisugárzás” 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
156. Pontus Iuventae Alapítvány Szolgáltatásbővítés a szervezetnél 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
157. Quirites Alapítvány Hátrányos helyzetű budapesti fiatalok részére díjmentes tanácsadás 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
158. Ráday Könyvtárért Alapítvány Fénymásoló beszerzése a könyvtár részére 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
159. Rákoshegyi Családok Egyesülete Rákoshegyi programok támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
160. Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete A kedvtelésből tartott kisállatok tenyésztőinek civil együttműködése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
161. Református Egyházzenészek Munkaközössége (ReZeM) „Tebenned bíztunk...” A magyar református egyházzene gondozása és fejlesztése 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
162. Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet Fővárosi Civil Szervezetek számára segítő szolgáltatások 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
163. Raul Wallenberg Egyesület Közéleti klub működtetése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
164. Rotaract Duna Klub Gyerkőcnapok szervezése - egynapos programok szervezése gyermekotthonban élő gyermekek számára 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
165. Sashalmi - ingatlantulajdonosok Egyesülete SITE Az egyesület társadalmi-közösségiközjóléti célokat szolgáló programjainak támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
166. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület Életvezetési és gyógytorna program 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
167. Sclerosis Multiplexes Fiatalok Országos Egyesülete „Még ép a roncs ág” - komplex segítségnyújtás az SM-mel 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
168. Sibrik Kertszépítő Egyesület Klubok 2008. évi működtetése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
169. Súlyosan Mozgássérültek „Bethesda” Segélyező Alapítvány Az esélyegyenlőség javítása fogyatékkal élők körében házi szociális gondozó hálózat működtetésével 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
170. Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány Szociális munkás megbízási díja 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
171. Szebben Szeretnék Járni Egyesület Mozgássérült gyermekek rehabilitációs foglalkoztatási díjának mérséklése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
172. Szent József Közhasznú Társaskör Családgondozói és családi kohéziót erősítő programsorozat 2008 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
173. Szent Rafael Caritas Alapítvány Hajléktalanok személyiséggyógyító gondozása 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
174. Szentimrevárosi Egyesület Mozgás és látássérült felnőttek integráló tábora 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
175. Szepesdi Ervin Alapítvány A közösségek kulturáltabb kiszolgálásáért 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
176. Szervátültetettek Országos Szabadidő, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete Szervátültetettek rehabilitációs szabadidő tábora a Vadása tónál 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
177. Szószóló Alapítvány a Betegek Jogaiért Betegjogi konzultációs Központ működtetése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
178. Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége Márton-napi ünnepség és Nemzetiségi Bál 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
179. Társadalmi Unió Budapest és Vonzáskörzete Regionális Szövetsége Fogyasztóvédelmi akadémia 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
180. Tudor Alapítvány Esélyteremtés a fővárosi tudor Műhelyben 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
181. Turista és Természetjáró információs Egyesület Természetjáró információadás, oktatás, rendezvényszervezés civil összefogással a lakosság minden rétegének 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
182. Tükörterem Egyesület Társadalmi polémiák - fiatalok a szociális közéletben 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
183. Újpesti Városvédő Egyesület Újpesti helytörténeti projekt 150 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
184. Üzleti Érték Megőrző Közhasznú alapítvány Értékek a civil és az üzleti világban - működési költségek támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
185. Van Esély Alapítvány „A vacsora” - képzőművészeti projekt a hajléktalanságról (hajléktalanok a meghívottak és interjúalanyok) 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
186. Varázsműhely Művészeti Alapítvány Gyermekklub és programjainak támogatása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
187. Vasas Köponti Könyvtár Alapítvány „Láthatóvá tenni a láthatatlant” 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
188. Vasas Művelődési Intézmények Szövetsége A szövetség országos rendezvényeinek megvalósítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
189. Vasas Művészegyüttes Alapítvány A szervezet programjainak megvalósítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
190. VII. kerületi Erzsébetvárosi Polgárőrség Közbiztonsági tevékenység hatékonyságának javítása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
191. Viktória Kamarakórus A Victoria Kamarakórus két hangversenye kétszeres jubileumi alkalomból 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
192. XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete „Együtt a családokért” - rászoruló családok támogatása, közös tevékenységek szervezése 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
193. XVIII. Kerületi Roma Szövetség „Ismerjük egymást?” romák esélyegyenlőségének elősegítését célzó programsorozat. 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
194. XXI. század Alapítvány Budapestiek Egymásért 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
195. Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete „Játszunk együtt!” a Játszóház népszerűsítése a káposztásmegyeri lakótelepen 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
196. Zöld Föld Környezetvédő és Gyermeksegítő Alapítvány Bakancsosok találkozója 200 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
197. Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesület Nyugdíjasok szabadidős sportolása 100 „8203” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
Összesen: 24 250

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1208/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bekezdése alapján engedélyezi az előterjesztésben szereplő alapítványok, alapítványi iskolák és társadalmi szervezetek részére a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat terhére 11 600 E Ft összegű támogatás utalását.

Támogatott megnevezése Támogatás célja Támogatás összege
(E Ft)
Benkő István Református Általános Iskola Biztonságos iskola mozgalom támogatása 1600
Wesley János Óvoda és Általános Iskola Biztonságos iskola mozgalom támogatása 1000
Budapesti Tűzoltó Szövetség A 2007. évi görögországi erdőtűz esetét feldolgozó kiadvány megjelentetése 2000
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület Az egyesület működési kiadásainak és logisztikai feladatainak támogatása 1000
Thaisz Elek Alapítvány Futball-huliganizmus témakörében kutatásvégzés és tanulmány készítése 2000
Telefontanú Alapítvány Az elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó lakossági bejelentések gyűjtése és elemzése 2000
Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány Útmutató a Budapesti Városbiztonsági Audit kidolgozásához 2000

Határidő: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1209/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 260/2008. (V. 6.) határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére 20 200 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:

Szervezet Program Támogatás összege
(E Ft)
Belvárosi Zenei Alapítvány Belvárosi nyári orgonaestek 700
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Reneszánsz esték 500
Musica Hermina Alapítvány Zenei Fesztivál a Vajdahunyadvárban 6 000
Táncház Egyesület XXVII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 1 000
Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend (egyesület)
A Magyarok Nagy Asztala - Kulináris kalandozások a Honfoglalástól napjainkig: a reneszánsz gasztronómiája 500
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány The 39 Steps (John Buchan és Alfred Hitchcock) magyar és angol nyelvű ősbemutatója 1 500
Titanic Filmjelenlét Alapítvány 15. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál 3 000
Pest megyei Atlétikai Szövetség Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratoni Sportfesztivál 1 000
Világjátékok Alapítvány Nemzetközi Turisztikai XII. Nyárbúcsúztató éjszakai futóverseny és zenés karnevál 2 000
Teniszverseny Alapítvány 14. Turisztikai Teniszverseny 1 000
Ebtenyésztők Országos Egyesülete FCI Európa Kutyakiállítás + kísérő programok 3 000
Összesen: 20 200

Határidő: az engedélyezésre azonnal, az utalványozásra a szerződés szerint.

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 65. pontja: Javaslat átutalások engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1210/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi az alábbiak szerint.

Határidő: 2008. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

I. A 101/2008. (V. 28.) OIB sz. határozat alapján:

Ssz. Támogatott szervezet Támogatás
(Ft)
1. Budapesti Diáksport Szövetség 1 000 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség 500 000
5. Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete 300 000
ÖSSZESEN: 1 800 000

II. A 102/2008. (V. 28.) OIB sz. határozat alapján:

Nyári táborok pályázat 2008.

Ssz. Támogatott szervezet Támogatás
(Ft)
7 Pasaréti Ferences Alapítvány 101 000
16 Oboás Társaság Alapítvány 51 000
18 Téry Ödön Túra Club 48 000
25 Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 156 000
33 DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 68 500
39 Académia Ludi et Artis Egyesület 68 000
40 Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 59 000
43 Rákoshegyi Családok Egyesülete 61 000
44 Csikó Sétányi 4H Klub 50 000
64 Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Ált. Isk. Gimn. Szki. és Műv. 83 500
65 Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány 46 000
67 Környezetvédő Kölykök Szabadidő Egyesülete (KÖKÖLY Szi.) 152 000
71 EuroHungaricum Alapítvány 93 000
72 Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 75 000
81 Diákélet Alapítvány 71 000
82 Bp. II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány 97 000
90 KIMA Keresztyén Ifjúsági Misszió Alapítvány 48 500
93 People Team Alapítvány 102 000
96 Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 183 000
99 Minyata Egyesület 133 500
101 Vándormadár Alapítvány 67 500
102 Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület 80 000
130 Európai Duna Akadémia 68 000
144 Ciszterci Diákés Cserkész Alapítvány 200 000
145 Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 83 000
153 Rákospalotai Meixner Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Int. 62 500
157 Lisztérzékenyek Érdekképv. Orsz. E. 60 000
169 Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 94 500
173 Asztmás és Allergiás Gyermekek Egyesülete 46 000
175 Csillebérci Okosodó Egyesület 200 000
184 Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány 74 000
206 Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány 56 000
207 Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete 48 000
208 Kicsi Szív Alapítvány 51 000
209 Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 89 000
210 Kreatív Egyesület 63 500
211 Münchausen Gyermek Egyesület 53 000
218 Zöld Liliom Alapítvány 140 500
232 Karolina Egyesület 67 000
233 Gyermekvasutasokért Alapítvány 75 000
236 Bem Folklór Egyesület 62 000
238 Pro Minor Egyesület a Gyermekekért 46 000
246 Superbook Club Alapítvány 109 500
247 Meseház Gyermekalapítvány 50 000
251 „Álom Világ” Ismeretterjesztő Közhasznú Alapítvány 69 000
253 Fórumház Egyesület 86 000
259 Rákóczi Szövetség 200 000
260 Kerekerdő Egyesület 60 000
266 Magyar Tehetséggondozó Társaság 65 500
268 Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány 115 000
276 Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány 96 500
280 Fészekalja Egyesület 71 500
281 Rákoshegyi Polgári Kör 119 500
285 Keresztelő Szent János Plébánia Zenei Alapítvány 60 000
288 Diakóniai Alapítvány 53 000
294 Lakner Bácsi Alapítvány 72 000
295 Gyermekkuckó Alapítvány 49 000
302 Összpróba Alapítvány 79 000
306 Életjel Alapítvány 83 500
308 Regnum Marianum Katolikus Közösség E. 74 000
309 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 52 000
316 Rendészeti Kiképzők Szövetsége 79 500
317 Yand Tang Do Karate Szövetség 84 500
320 Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány 52 000
321 Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. 200 000
324 Nagyok a Kicsikért Alapítvány 57 000
328 Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Ált. Isk. 63 000
331 Magyarországi Roma Parlament 72 000
332 Carl Rogers Személyközp. Ó. Ált. Isk., G, Szki, és A. Műv.I. 104 500
344 Keresztyén Gyermekevangelizáció és Lelkigond. Misszió Al. 112 500
349 Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelő Szülőkért 65 500
351 Kossuth Szövetség 51 000
353 Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 60 000
358 Harmónia Háza Hagyományőrző és Term.védő Kh. Egyesület 62 500
366 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 72 000
369 Szenczi Molnár Albert Cserkészalapítvány 65 000
370 Palánta Sorsfordító Alapítvány 82 500
372 Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 88 000
381 Tudor Alapítvány 61 000
388 Közösség Ifjúsági Alapítvány 75 000
392 Legyetek Jók Alapítvány az Óbudai Ifjúságért 69 500
393 Zöld Iskoláért Alapítvány 73 000
394 Grund Klubhálózat 125 000
398 Missio Christi Alapítvány 85 000
409 Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány 126 500
410 Csillebérc Alapítvány a Csillebérci Ifj. Tábor Támogatásáért 102 000
413 Dévai Bíró Mátyás Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 113 500
417 Forrás Alapítvány 125 000
422 Babszem Gyermektáncegyüttes 96 000
431 Magyar Úttörők Szövetsége 125 000
433 Grund Alapítvány 99 500
436 Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidős Sportjáért 93 500
440 Magyar Williams Szindróma Társaság 86 000
444 ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 78 000
ÖSSZESEN: 8 003 500
I. + II. mindösszesen 9 803 500 Ft

A napirend 66. pontja: Javaslat a XII. kerületi Árnyas köz átnevezésére Sztehlo Gábor közre.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1211/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XII. kerület, Árnyas köz nevü közterületet (hrsz.: 10872) Sztehlo Gábor utcára nevezi át.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Javaslat IX. kerületi közterület Salkaházi Sára parkra való elnevezésére.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1212/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IX. kerületben a 37156/2 hrsz.-ú közterületet Salkaházi Sára parknak nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat a II. kerületi Világifjúsági park átnevezésére Mansfeld Péter parkra.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1213/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapest II. kerület Világifjúsági park nevű közterületet (hrsz.: 12992) Mansfeld Péter parkra nevezi át.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 69. pontja: Dobos Sándor fellebbezése a Főv. Kgy. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 144/2008. (IV. 16.) sz. határozata ellen.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1214/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésekre” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht-val kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1216/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

elhatározza a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság jogutód nélküli megszüntetését azzal, hogy a végelszámolási eljárás kezdő időpontja 2008. augusztus 1.

Határidő: 2008. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1217/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Végelszámolónak megválasztja a Balance Kft.-t (nevében eljár Dencsi József ügyvezető igazgató) 500 000 Ft + áfa/hó díjazással, azzal, hogy a 2006. évi V. törvény 98. § (2) bekezdés alapján dr. Garamvölgyi György ügyvezető igazgató megbízatása a végelszámolás kezdetétől megszűnik.

Határidő: 2008. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1218/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A végelszámolás kezdő időpontja előtti (a 2007. évi és a 2008. 1-7. havi) veszteségekre 63 972 E Ft, a végelszámolás időpontjában felmerülő személyi kiadások rendezésére 24 000 E Ft, a végelszámolás várható kiadásaira 42 753 E Ft-ot, továbbá a végelszámoló céggel történő szerződéskötésre 3600 E Ft, összesen 134 325 E Ft-ot engedélyez utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1219/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

A végelszámolással kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetére egyszeri jelleggel 134 325 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 134 325 E Ft összeggel, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1220/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat és a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság között fennálló feladat-ellátási szerződés 2008. július 31. napjával közös megegyezéssel való megszüntetését, jóváhagyja, megköti a 2/c. számú melléklet szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1221/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete, „A KÖZGYŰLÉSTŐL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE” „EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG” címe 13. pontjában átruházott hatáskörét és a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság járóbeteg-szakellátási feladatait az alábbi táblázatban szereplő intézmények részére, az alábbi kapacitásokkal, a hozzá tartozó területi ellátási kötelezettséggel és a hozzá tartozó TVK-val 2008. augusztus 1-jétől átadja.

Szakmacsoport megnevezése Szakorvosi óra/hét Bajcsy-Zs. Kórház Jahn Ferenc Kórház Uzsoki u.-i Kórház ESZSZK Összesen
01 Belgyógyászat és társszakmái 40 30 10 40
02 Sebészet és társszakmái 10 10 10
04 Szülészet-nőgyógyászat 245 85 30 40 90 245
05 Csecsemőés gyermekgyógyászat, PIC 51 30 21 51
11 Urológia, andrológia 15 15 15
12 Onkológia 25 25 25
50 Laboratórium 130 90 40 130
53 Képalkotó eljárások
(röntgen, uh) 120 80 10 30 120
54 Patológia 25 25 25
55 Aneszteziológia 10 10 10
Összesen: 671 325 30 70 246 671
Nem szakorvosi óra/hét
Összesen: 40 40 80

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1222/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Schöpf-Merei Ágost és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság alapító okiratát az előterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és - a 3/c. mellékleteként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1223/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel a végelszámolás teljes folyamatát az előkészítéstől a befejezésig.

Határidő: 2009. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1224/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból kíván szavazni a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az előterjesztő által tett kiegészítésekkel 41/2008. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1225/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalásához:

a) Garabonciás Alapítvány 200 E Ft
b) Roma Polgárjogi Alapítvány 1000 E Ft
c) Szubjektív Értékek Alapítvány 150 E Ft
d) Palatinus Polgári Társulás 10 E Ft
e) Budapest Sport Egyesület 1000 E Ft
f) Kárpátaljai Magyar Tengerészek Egyesülete 500 E Ft
g) Magyar WUSU Egyesület 300 E Ft
h) Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség 1000 E Ft
i) Magyar Pszichiátriai Társaság 1000 E Ft

A napirend 70/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1226/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 760/2002. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- a 915/2002. (V. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1618/2002. (IX. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2291/2003. (XII. 18.) határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1493/2005. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 25-re módosítja;

- a 2685/2005. (XI. 24.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2844/2005. (XII. 20.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 85/2006. (I. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 86/2006. (I. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1562/2006. (IX. 7.) határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;

- a 360/2007. (III. 1.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1157/2007. (VI. 28.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1158/2007. (VI. 28.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1261/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1274/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1280/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. november 30-ra módosítja;

- az 1382/2007. (VIII. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1983/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2109/2007. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2150/2007. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- a 2151/2007. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja.

- a 441/2008. (III. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. június 26-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére