A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

63/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési szilárd hulladékról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelete 10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy a háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat az alaprendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A szemétdíj mértékét a hulladékgazdálkodás nagy tőke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz kell igazítani. A főváros zavartalan hulladékgazdálkodása szempontjából szükséges fenntartási és fejlesztési forrásigények biztosítása továbbra is a Fővárosi Önkormányzat feladata maradt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosítása vált szükségessé. A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésére rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig felmerült és várhatóan felmerülő költségek, valamint a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

A díj kialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy 2011. január 1-jétől a díjak növelésre kerüljenek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A háztartási szemétdíj mértékének megváltoztatása a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének módosításával történik.

A 2. §-hoz

Az új egyszeri ürítési díjak 2011. január 1-jével, az új gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére