Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül

Budapest Főváros Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (3) bekezdés értelmében a kerületi önkormányzati javaslatoknak is megfelelően a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek 1-2. mellékletben meghatározott részére terjed ki.

(2) A rendelet vonatkozásában közterület alatt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti közterületet kell érteni.

2. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek e rendelet 1-2. mellékletében meghatározott részeit jelöli ki olyan területként, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint - jogellenes cselekménynek minősül.

(2) Az 1. melléklet („Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek kijelölt részei”) Budapest főváros közigazgatási területén lévő valamennyi közterület, míg a 2. melléklet („Kerületi önkormányzatok döntése alapján Budapest főváros közigazgatási területén a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő közterületek kijelölt részei”) - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (3) bekezdése értelmében a kerületi önkormányzati döntések alapján - a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közterületek vonatkozásában tartalmaz kijelölést.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek kijelölt részei

1. A világörökségről szóló törvény szerinti világörökségi területnek minősülő közterületek teljes területe.

2. A közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített vagy erre kijelölt tömegközlekedési megálló, állomás, valamint a megállóhelyeknél létesített utasváróhely, továbbá az azok jogszabály szerint meghatározott területi határától számított 50 méteres távolságon belüli terület.

3. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közhasználatra szolgáló, nyilvánosság számára megnyitott területei (így különösen az utasforgalmi csarnok, a közforgalom számára megnyitott repülőtéri utak és az azokhoz kapcsolódó területek, valamint a repülőtér közvetlen körzetében lévő nyilvános területek).

4. *  Aluljárók közül az alábbiak:

Ajtósi Dürer sor, Astoria, Blaha Lujza tér, Bocskai út-Fehérvári út, Boráros tér, Deák Ferenc tér, Déli pályaudvar, Ecseri út, Ferenc körút-Üllői út, Ferenciek tere, Flórián tér, Goldmann György tér, Határ út, Kőbánya-Kispest állomáson lévő aluljáró (KÖKI), Kálvin tér, Keleti pályaudvar, Lehel út-Róbert Károly körút, Margit híd (budai hídfő), Árpád híd (budai és pesti hídfő), Móricz Zsigmond körtér, Nagyvárad tér, Fővám tér, Népliget, Nyugati tér, Örs vezér tere, Pöttyös utca, Szentlélek tér, Váci út-Csanádi utca, Váci út-Dózsa György út, Váci út-Ipoly utca, Váci út-Róbert Károly körút, Váci út-Victor Hugo utca, Ferdinánd híd alatti gyalogos aluljáró, Podmaniczky utca-Bulcsú utcai gyalogos aluljáró, Kelenföldi vasútállomáson lévő aluljáró (Etele tér),

továbbá az ezek bejáratától számított 50 méteres távolságon belüli terület.

5. A játszóterek, valamint az azok külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

6. A köztemetők teljes területe, valamint az ezek külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

7. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

8. * 1. Római part [Római part és Kossuth Lajos üdülőpart - 19337/1, 23035/4, 23738/6, 23789, 23790/9, 60004, 63623, 63629/1, 63576 hrsz.-ú ingatlanok],

8.2. Népliget [38440/38, 38440/39, 38442/3, 38442/9, 38442/10 és 38442/11 hrsz.-ú ingatlanok],

8.3. Normafa környéke [Budakeszi út-Árnyas út-Remete út-Zugligeti út-Béla király út-Csillagvölgyi út-Alkony utca-Gereben utca-Normafa út-Eötvös út-Konkoly Thege Miklós út-Budapest közigazgatási határa által határolt terület - 10886/30, 10877/15, 10877/17, 10877/18, 10877/19, 10503/9, 10503/10, 10503/14, 10503/15, 10503/17, 10503/18, 10503/19, 10503/20, 10503/21, 10503/24, 10503/25, 10503/27, 10503/28, 10503/29, 10505/1, 10505/2, 10505/3, 10875/2, 10875/5, 10875/9, 10524/1, 10886/22, 10886/34, 10886/37, 10886/53, 10886/66, 10886/67, 9121/11, 9121/15, 10501/5, 10501/6, 10501/7, 10497/6, 10496/19, 10496/23, 10500/3, 10500/9, 10500/12, 10519, 10522, 9138/7, 9138/8, 10486 hrsz.-ú ingatlanok],

8.4. Margitsziget [23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4, 23800/5, 23800/6, 23800/7 és 23800/8 hrsz.-ú ingatlanok].

9. A hidak, felüljárók és az ezek megközelítésére szolgáló lépcsők.

2. melléklet a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Kerületi önkormányzatok döntése alapján Budapest főváros közigazgatási területén a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő közterületek kijelölt részei

1-2. * 

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

3.1. a Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Bajcsy-Zsilinszky út által határolt területen belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

3.2. a Ferdinánd híd Podmaniczky utcai felhajtójának határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület.

4-5. * 

6. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

6.1. a Susulyka utca; a Fülőke utca; a Pereszke utca; a Dayka Gábor utca Brassó út és Antónia lépcső közötti szakasza.

7-10. * 

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

11.1. az 1956-os emlékpark a Hargita téren [147583 hrsz.-ú ingatlan],

11.2. *  az Örmény emlékpark az Uzsok téren [148314 hrsz.-ú ingatlan].

12. Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

12.1. a Ráckevei (Soroksári)-Duna-szakasz Pesterzsébetet érintő része [170012/2 hrsz.-ú ingatlan],

12.2. a Kossuth Lajos utca sétálóutca része [170204/12 hrsz.-ú ingatlan],

12.3. a Szent Erzsébet tér [171539 hrsz.-ú ingatlan].

13-14. * 


  Vissza az oldal tetejére