Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1-19. §-ok és a 22. § b) pontja tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 20-21. §-ok és a 22. § c) pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2012. (X. 5.) NFM rendeletben is foglaltakra is figyelemmel;

a 22. § a) pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el.

1-12. § * 

13. § (1) * 

(2) * 

14-22. § * 

23. § E rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére