Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § * 

2. § Nem lép hatályba a fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése.

3. § (1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2016. április 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a 2016. április 2-án lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére