Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egységdíjak kötelező mértéke - rögzített hatósági árként - a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

Alapdíj
(Ft)
Távolsággal arányos egységdíj
(Ft/km)
Idővel arányos egységdíj
(Ft/perc)
700 300 75

2. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § A rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelentés lehetséges címzettjeit az alábbiak szerint (az intézmény nevének és címének feltüntetésével):

„Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést:

1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

e-mail: bkk@bkk.hu

tel.: +36 1 3 255 255; +36 30 774 1000

2. Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

1051 Budapest, Sas utca 19.

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

tel.: +36 1 450 2598

2. melléklet a 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 2. mellékletének 6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. Kötelező elemek:]

...

b) Jobb hátsó ajtó

Egységes kilométerdíj (500x300 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

2. A Rendelet 2. mellékletének 6. pont c1) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. Kötelező elemek:

...

c) Jobb hátsó ajtó ablaka]

c1) Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér grafika, betűtípus Frutiger Next Lt

3. A Rendelet 2. mellékletének 6. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. Kötelező elemek:]

...

f) Bal hátsó ajtó ablaka

Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér grafika, betűtípus Frutiger Next Lt


  Vissza az oldal tetejére