Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az 1-5. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában, valamint 142/B. §-ában és 142/C. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Nem lép hatályba a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 9/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet

a) 8. § (2) bekezdése,

b) 17. §-a.

6. § (1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. április 30. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1-4. §-a 2018. május 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére