Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2018. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az adott kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.”

2. § Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.”

3. § Az R. 1. melléklet „4 órás maximális várakozási idejű területek” cím XI. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XI. kerület:

A Szent Gellért tér - Kelenhegyi út - Verejték utca - Rezeda utca - Kelenhegyi út - Szirtes út - Számadó utca - Gyula utca - Mihály utca - Somlói út - Avar utca - Hegyalja út - Budaörsi út - Nagyszőlős utca - Ajnácskő utca - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Műegyetem rakpart által határolt terület, beleértve - a Műegyetem rakpart kivételével - a határoló utakat és tereket.”

4. § (1) Az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIV. kerület:

A Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Kassai tér - Szikszó park - Lőcsei út - Telepes utca - Fűrész utca - Csömöri út - Lőcsei út - Bosnyák utca - Fűrész utca - Szugló utca - Lőcsei út - Egressy út - Nagy Lajos király útja - Thököly út - Francia út - Kerepesi út által határolt terület, beleértve - a Kacsóh Pongrác út Mexikói út és Amerikai út közötti szakasza kivételével - a határoló utakat és tereket, kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezetet; továbbá a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

(2) Az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím a következő, XI. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„XI. kerület:

A Szerémi út - Galvani utca - Andor utca - Egér út - vasút - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Pázmány Péter sétány - Dombóvári út által határolt terület, beleértve - a Hamzsabégi út, a Budafoki út, a Bogdánfy utca, az Irinyi József utca, a Goldmann György tér és a Dombóvári út kivételével - a határoló utakat és tereket; továbbá a Mikes Kelemen utca - Csárda utca - Balatoni út - Boldizsár utca - Péterhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Műegyetem rakpart.”

5. § Az R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím a következő, V. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„V. kerület:

A Jászai Mari tér - Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák Ferenc tér - Károly körút - Múzeum körút - Kálvin tér - Vámház körút - Fővám tér - Belgrád rakpart - Eötvös tér - Széchenyi István tér - Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezetet, továbbá az id. Antall József rakparton a Széchenyi Lánchíd északi oldalán kijelölt parkolót és a Jane Haining rakpartot.”

6. § Az R. 2. melléklet „2. díjtételű területek” cím a következő, XI. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„XI. kerület:

A Szent Gellért tér - Kelenhegyi út - Mányoki út - Ménesi út - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Műegyetem rakpart által határolt terület, beleértve - a Műegyetem rakpart kivételével - a határoló utakat és tereket.”

7. § (1) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIV. kerület:

A Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Ajtósi Dürer sor által határolt terület, beleértve - a Hungária körút kivételével - a határoló utakat és tereket, kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezetet.”

(2) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím a következő, V. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„V. kerület:

Az id. Antall József rakpart, kivéve a Széchenyi Lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló.”

(3) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím a következő, IX. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„IX. kerület:

A Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Soroksári út - Déli Határoló út - Gizella sétány által határolt terület, beleértve - a Ferenc körút kivételével - a határoló utakat és tereket.”

8. § (1) Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím XI. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„XI. kerület:

A Kelenhegyi út - Verejték utca - Rezeda utca - Kelenhegyi út - Szirtes út - Számadó utca - Gyula utca - Mihály utca - Somlói út - Avar utca - Hegyalja út - Budaörsi út - Nagyszőlős utca - Ajnácskő utca - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Karinthy Frigyes út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Ménesi út - Mányoki út által határolt terület, beleértve - a Kelenhegyi út Szent Gellért tér és Mányoki út közötti szakasza, a Karinthy Frigyes út, a Móricz Zsigmond körtér, a Bartók Béla út, a Ménesi út és a Mányoki út kivételével - a határoló utakat és tereket.”

(2) Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIV. kerület:

A Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út - Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor által határolt terület, beleértve - az Ajtósi Dürer sor kivételével - a határoló utakat és tereket; a Hungária körút (Vágány utca és Erzsébet királyné útja közötti szakasza); a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; továbbá a Telepes utca - Fűrész utca - Csömöri út - Lőcsei utca - Bosnyák utca - Fűrész utca - Szugló utca - Lőcsei út - Egressy út - Nagy Lajos király útja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

9. § (1) Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XI. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„XI. kerület:

A Szerémi út - Galvani utca - Andor utca - Egér út - vasút - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Pázmány Péter sétány - Dombóvári út által határolt terület, beleértve - a Hamzsabégi út, a Budafoki út, a Bogdánfy utca, az Irinyi József utca, a Goldmann György tér és a Dombóvári út kivételével - a határoló utakat és tereket; továbbá a Mikes Kelemen utca - Csárda utca - Balatoni út - Boldizsár utca - Péterhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Műegyetem rakpart.”

(2) Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIV. kerület:

A Kacsóh Pongrác út - Kassai tér - Szikszó park - Lőcsei út - Telepes utca - Nagy Lajos király útja - Thököly út - Francia út - Erzsébet királyné útja - Hungária körút által határolt terület, beleértve - a Kacsóh Pongrác út Mexikói út és Amerikai út közötti szakasza, a Telepes utca, a Nagy Lajos király útja, a Francia út, az Erzsébet királyné útja és a Hungária körút kivételével - a határoló utakat és tereket.”

10. § Az R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek” cím „Munkanapokon 8.00 és 20.00 között - a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú rendelete esetén 8.30 és 20.00 között - üzemelő várakozási övezetek” alcímében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek:]

„Munkanapokon 8.00 és 20.00 között - a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú rendelete esetén 8.30 és 20.00 között - üzemelő várakozási övezetek:

1. a II. kerületben a Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Trombitás utca - Garas utca - Marczibányi tér - Keleti Károly utca - Margit körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

2. az V. kerületben a Jászai Mari tér - Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák Ferenc tér - Károly körút - Múzeum körút - Kálvin tér - Vámház körút - Fővám tér - Belgrád rakpart - Jane Haining rakpart - id. Antall József rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

3. a VI. kerületben a Deák Ferenc tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Nyugati tér - Teréz körút - Oktogon - Teréz körút - Király utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

4. a VII. kerületben a Károly körút - Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

5. a VIII. kerületben a Rákóczi út - József körút - Üllői út - Kálvin tér - Múzeum körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

6. a IX. kerületben a Kálvin tér - Üllői út - Ferenc körút - Boráros tér - Közraktár utca - Fővám tér - Vámház körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,

7. a XII. kerületben a Böszörményi út - Királyhágó utca - Alkotás út - Márvány utca - Győri út - Avar utca - Hegyalja út - Jagelló út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket;

8. a XIII. kerületben a Szent István körút - Újpesti rakpart - Szent István park - Victor Hugo utca - Váci út - Nyugati tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

11. § Az R. 5. melléklet „4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási hozzájárulások” cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási hozzájárulások:]

...

„8. A XI. kerületben az Andor utca, a Bartók Béla út, a Bocskai út, a Bogdánfy utca, a Budaörsi út, az Etele tér, a Fehérvári út, a Galvani utca, a Hegyalja út, az Irinyi József utca, a Karolina út, a Nagyszőlős utca, az Október huszonharmadika utca, a Somogyi utca és a Villányi út.”

12. § Az R. 5. melléklet „10. 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni” cím a következő 2a. ponttal egészül ki:

[10. 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni:]

...

„2a. A XI. kerületben a Műegyetem rakpart.”

13. § Hatályát veszti az R. 2. melléklet

a) „1. díjtételű területek” címének XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése,

b) „2. díjtételű területek” címének V. kerületre vonatkozó rendelkezése,

c) „2. díjtételű területek” címének XIV. kerülete vonatkozó rendelkezése,

d) „4. díjtételű területek” címének V. kerületre vonatkozó rendelkezése,

e) „4. díjtételű területek” címének IX. kerületre vonatkozó rendelkezése.

14. § A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére