Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 39/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete

egyes kerületi önkormányzati feladat- és hatáskörök átvállalásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Önkormányzata átvállalja Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatától a Budapest XIX. kerület (163199) hrsz.-ú ingatlannak (Vak Bottyán utca) a 163202 hrsz.-ú ingatlannal közös telekhatárától a Lehel utcáig tartó szakaszán az útszegélyek közötti közúti útpálya közútkezelői feladat- és hatáskörét.

2. § A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére