Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

45/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4), (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2019. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2019. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

4. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére