Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 36/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Önkormányzata az 1. melléklet szerinti területre (Budapest III. kerület Római-part (23789) hrsz-ú közterület - Nánási út - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Duna folyam által határolt területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/B. §-ában foglalt ingatlanokra) a Duna-parti építési szabályzat V. ütem II. szakasz készítésének időszakára annak hatálybalépésig változtatási tilalmat rendel el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Bárdonné dr. Benda Mónika s. k. Karácsony Gergely s. k.
aljegyző
főjegyző helyett
főpolgármester

1. melléklet a 36/2019. (XI. 8.) Főv. Kgy. rendelethez


  Vissza az oldal tetejére