Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

38/2019. (XI. 29.) Főv. Kgy. rendelet

az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó évi mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában 1 951 Ft/m²,

b) az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában 0 Ft/m².”

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése.

2. § A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére