Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az új típusú koronavírus elleni védekezéshez szükséges intézkedésekről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/C. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Önkormányzata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a SARS-CoV2 vírusfertőzés szűréséhez szükséges ingó vagyonának a tulajdonjogát vagyontárgyanként 10 000 Ft egyedi értékhatárig ingyenesen átruházhatja a járvány terjedésének megakadályozása és a károk enyhítése szempontjából kiemelten fontos közszolgáltatásokat ellátó vagy e szempontból kiemelten fontos egyéb területen működő szervezetek részére.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére