Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

2-3. § * 

4. § A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

a) * 

b)-c) * 

d)-f) * 

lép.

5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. május 9-én lép hatályba.

(2) A 4. § b) és c) pontja 2023. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § (4) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1-2. melléklet a 11/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez *