Göd Nagyközség Önkormányzatának 12/1992. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § Göd Nagyközség Önkormányzati Testülete a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendeletének 1. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi.

2. § Göd Nagyközség Önkormányzati Testülete a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendeletet az alábbi 1. sz. melléklettel egészíti ki:

1. sz. melléklet

A közterülethasználat díjtételei

Sor-
szám
A használat célja, ill. jellege díjtétel
1. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (akár helyhez kötött, akár mozgó) 50 Ft/m2/hó
a) ha szeszesitalt is árusít 70 Ft/m2/hó
b) mozgóárus a melegvízű strand területén 2.000 Ft/hó
c) idényjellegű árusítás (dinnye, fenyőfa, stb.) 500 Ft/nap
d) ipartelep 10 Ft/m2/hó
2. Önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés stb. 400 Ft/m2/hó
3. Portál, kirakat, védtető, hirdetőberendezés, cég- és címtábla, ha 10 cm-en túlnyúló 100 Ft/m2/hó
4. Kiállítás, sportrendezvény, belépődíjas rendezvény (cirkusz, film- és televíziós felvétel, stb.) esetenkénti megállapodás szerint
5. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz, stb. tárolása
a) családi ház építése esetén 40 Ft/m2/hó
b) egyéb építkezés (üdülő, műhely, garázs, üzlet stb.) 60 Ft/m2/hó
6. Taxiállomások, ill. ezekhez kapcsolódó várakozóhelyek gépjárművenként 5.000 Ft/év
7. Tehergépkocsi, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése, gépjárművenként, ill. vontatmányonként 6.000 Ft/év
8. Forgalomból kivont gépjármű tárolása 3.000 Ft/hó
9. Egyéb célból 60 m2/hó

3. § E rendelet 1992. április 22-én lép hatályba.

A folyamatban lévő ügyek esetében is az új díjtételeket kell alkalmazni.

Hantos László sk. Szinay József sk.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére