Göd Nagyközség Önkormányzatának 20/1993. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

az ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe történő beutalásról

1. § Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, valamint egészségügyi ellátásáról (továbbiakban teljeskörű ellátásáról) az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben kell gondoskodni.

2. § Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona és a fogyatékosok otthona.

3. § *  Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe való beutalásról a Polgármester dönt.

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ilyés Gizella Szinay József
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére