Göd Nagyközség Önkormányzatának 6/1994. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 8/1992. (III. 25.) sz., 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § Göd Nagyközség Önkormányzatának 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4. § (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

g) tehergépkocsi, valamint ezek vontatmányainak tárolására”

2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következővel egészül ki:

„Reklámtábla esetén a tábla m2-ben kifejezett nagyságát kell figyelembe venni.”

3. § A Rendelet 8. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

Az alapdíjra a mindenkor érvényes ÁFA díjat fel kell számítani.

4-5. § * 

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ilyés Gizella Szinay József
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére