Göd Nagyközség Önkormányzatának 5/1995. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe történő beutalásról szóló 20/1993. (VIII. 26.) sz. Ök rendelet módosításáról

Göd Nagyközség Önkormányzati Testülete Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe történő beutalásról szóló 20/1993. (VIII. 26.) sz. Ök rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„Az ápolást, gondozást nyújtó intézményekbe való beutalásról a Polgármester dönt.”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Bognár László Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére