Göd Nagyközség Önkormányzat 15/1996. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról

Göd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról /SZTJ 091241/ a következőket rendeli a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közigazgatási határon belüli helyi járattal végzett autóbuszközlekedés legmagasabb díjára, alkalmazására.

(2) A havi bérletjegy a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órájától a következő hónap 5-én 24 óráig érvényes.

2. § (1) *  A helyi autóbusz-közlekedés díjai:

Vonaljegy: 150 Ft
Teljesárú bérlet 3.000 Ft
Kedvezményes bérlet 1.000 Ft

(2) Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási, utazási kedvezményekről szóló 13/1991. (I. 18.) Korm. rendelet tartalmazza.

(3) Az autóbuszban szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet szállítani. A vakvezető és rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

Jelen rendelet 1996. október 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Bognár László Szinay József
Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére