Göd Város Önkormányzatának 12/1998. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi természetvédelemről a 1996. évi LIII. törvény 24. §-a alapján

1. § E rendelet célja, hogy a helyi jelentőségű természetvédelmi terület, különleges oltalommal védje értékeit, a jelen és jövő számára megőrizze.

2. § Göd Város Önkormányzat helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja a 3658 hrsz-ú (Kék Duna u. 34.) kerítésen belüli területét.

1. Határai:

a) Északi irányból Vízmű területe

b) Keleti - Déli oldalról Kék Duna utca lakóházak

c) Nyugati oldalról közvetlen a Duna part

2. A terület nagysága 3 hektár és 3.300 m2

3. Ingatlan-nyilvántartási adatai a 3481 sz. tulajdoni lapon szerepel és a 3658 helyrajzi számon található.

4. Értékei:

Számos ritka faféleség és cserje található. A terület meglepően fajgazdag, különösen ami a nyitvatermőket illeti. A terület jól elkülöníthető részre osztható, a gáton kívül, sok nyárfát, tartalmazó ártérre, és a mentett oldalon lévő gazdag faj és fajtaválasztékú díszcserje.

- Mirigyes Bálványfa

- Vadgesztenye

- Coloradoi jegenyefenyő

- Zöld, Korai, Ezüst juharfa

- Júlia-borbolya

- Télizöld puszpáng

- Szivarfa

- Nyugati ostorfa

- Fehér Húsos, Veresgyűrű som

- Egybibés galagonya

- Szíriai mályvacserje

- Kínai boróka

- Bugás csörgőfa

- Európai vörösfenyő

- Perzsa varázsfa

- Szerv és Ezüst luc

- Kékeslevelű botnád

- Platánfa

- Kislevelű hárs

- Óriás tuja

5. Természetvédelmi cél:

Olyan egyedülálló fa és cserjékkel beültetett üdülő és sportcentrum létrehozása - arborétum jelleggel -, hogy a környéken élő, valamint az ide látogató városi gyerekek és az üdülőben pihenő, felnőttek gyönyörködhessenek a ritka növényekben és fafajtákban.

3. § A helyi jelentőségű természetvédelmi terület üzemeltetője az FM Kiemelt Sportlétesítmények intézménye 1091 Budapest Üllői út 129, kezelője az FM Gazdasági Hivatal 1050 Budapest Kossuth tér 11.

4. § E rendelet 1998. július 01-én lép hatályba.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 1998. év június hó 24. napján

jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//