Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi Ök. rendeletek szabálysértési bírságának módosításáról

Az alábbi rendeletek a következőképpen módosulnak:

1. Göd Város Önkormányzatának 12/1991. (V. 8.) sz. Ök. rendelete a közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről

31. § Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 24. § (3) bekezdés és a 30. §-ban foglaltakat megszegi.

2. Göd Város Önkormányzatának 24/1991. (VIII. 28.) sz. Ök. rendelete a piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról

8. § Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

3. Göd Város Önkormányzatának 33/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

7. § Aki jelen rendeletben foglaltakat megszegi, 30.000.- Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.

4. Göd Város Önkormányzatának 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelete a közterületek használatáról.

10. § (1) bek. 30.0000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

5. Göd Város Önkormányzatának 8/1999. (III. 16.) sz. Ök. rendelete a hirdető- berendezések elhelyezéséről.

5. § (3) bek. Aki jelen rendelet 3-4 §-ban foglaltakat megszegi, 30.000.- Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható,

6. Göd Város Önkormányzatának 11/1999. (IV. 6.) sz. Ök. rendelete az építészeti és - természeti értékek helyi védelméről

10. § Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsérti, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

7. Göd Város Önkormányzatának 16/1999. (IV. 20.) sz. Ök. rendelete a helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Gödi Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport-telep helyi természetvédelmi területekről.

8. § Aki jelen rendelet előírásait megsérti 30.000 - Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal, illetve természetvédelmi bírsággal sújtható.

8. Göd Város Önkormányzatának 23/1999. (XI. 3.) sz. Ök. rendelete az állattartás helyi szabályozásáról.

III. fejezet 14. § (1) bek. E rendelet megszegőivel szemben 30.000.- Ft-ig terjedő szabálysértési bírság szabható ki.

A rendelet 2000. március 1-től lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére