Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2001. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„27. § (1) A lakások bére komfort fokozatnak megfelelően a következő:

Komfort fokozat díj Ft/m2/hó
szükség 11
komfort nélküli 18
félkomfortos 30
komfortos 69
öszzkomfortos 95

2. § A rendelet kényszerbérletekre vonatkozó 53. §-át hatályon kívül helyezi, az 54-60. §-ok számozását 53-59. § számozásra módosítja.

3. § E rendelet 2001. június 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére