Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2003. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az állatartás helyi szabályozásáról szóló 23/1999. (XI. 3.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § (1) A rendelet 5. § E övezetre vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

„E övezet

Közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak megfelelő számú és fajtájú állat tartható (saját szükségletre, engedély nélkül kisállat 20 db, közepes nagyságú haszonállat 2 db) saját szükségleten felüli állattartáshoz a Környezetvédelmi Bizottság engedélye szükséges.”

(2) A rendelet 5. § F-G övezetre vonatkozó rendelkezésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Környezetvédelmi Bizottság az engedély kiadásához kikéri az ÁNTSZ főorvos és a területi főállatorvos véleményét.”

2. § A rendelet 9. § (1) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ettől eltérő állattartáshoz a szomszédok hozzájáruló nyilatkozata alapján a Környezetvédelmi Bizottság külön engedélye szükséges.”

3. § A rendelet 12. §-át hatályon kívül helyezi

4. § A rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

5. § A rendelet 13-14. §-ának számozását 12-13. §-ra módosítja.

6. § E rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére