Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul.

1. sz. melléklet

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel (Ft/m2/hó)
2003. évi díjtétel tervezet 2004. évi díjtétel tervezet
I. II. III. I. II. III.
1. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység 300.- 262.- 233.- 330.- 288.-
2. Hirdetőberendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 1426.- 1096.- 823.- 1569.- 1206.- 905.-
3. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb., tárolás 178.- 196.-
4. Kiállítás, cirkusz, sportrendezvény, film és Tv felvétel, egyéb a díjazás mértékét a polgármester állapítja meg
5. mozgóárus tevékenység 1000 Ft/nap

megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület

II. terület Pesti út és Duna közötti terület

III. terület Pesti úttól keletre eső terület”

2. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére