Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„27. § (1) a lakások bére a komfortfokozatnak megfelelően a következőképpen alakul:

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díjai:

Lakbérek:

Lakás jellege 2003. évi díj Ft/m2/hó 2004. évi díj Ft/m2/hó
Szükség 11 12
Komfort nélküli 21 22
Félkomfortos 35 37
Komfortos 80 84
Összkomfortos 105 110

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja:

Bérlemény címe jellege 2003. évi díj Ft/hó 2004. évi díj Ft/hó
Pesti út 32/a fodrászüzlet 32.500 34.125
Pesti út 75.
jelenleg üres
fodrászüzlet 43.600 45.780
Jávorka S. u. 4/b gyógyszertár 93.800 98.490
Rózsa u. 33. garázs bérleti díj 8000 8.400

2. § A rendelet 2004. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2003. (II. 27.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére