Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2004. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 19/1996. (X. 30.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzata az 1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Göd Város Önkormányzat 19/1996. (X. 30.) sz. rendeletének 27. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) a) A lakások bére komfortfokozatoknak megfelelően:

Összkomfort Komfort Félkomfort Komfort nélküli Szükséglakás
116 Ft/m2/hó 88 Ft/m2/hó 39 Ft/m2/hó 23 Ft/m2/hó 13 Ft/m2/hó

b) Összkomfortos szociális lakások bérleti díja:

1 szobás 160 Ft/m2/hó
2 szobás 186 Ft/m2/hó

c) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja:

Bérlemény címe Jellege 2005. évi díj Ft/hó
Pesti út 32/a fodrászüzlet 35.831.-
Jávorka S. u. 4/b gyógyszertár 103.415.-
Rózsa u. 33. garázs 8.820.-

2. § Ezen rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére