Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § - A 2. § (1) bek. b) pontjában lévő „árusító” szó után „üzlet” megnevezését kell felvenni.

- Az i) pontban „árusításra” szó után „mozgóboltra” megnevezést kell felvenni.

- A 7. § (2) bekezdését törölni kell.

2. § A rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 1. sz. melléklet jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti, helyette egyidejűleg a 3. §-ban foglalt 1. sz. melléklet lép hatályba.

3. §

1. sz. melléklet

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel
2004. évi díjtétel 2005. évi díjtétel tervezet
I. II. III. I. II. III.
Ft/m2/hó Ft/m2/hó
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 330.- 288.- 256.- 363.- 317.- 282.-
2. Mozgóbolt
(Family Frost Kft. 6 m2-re)
1.000.- Ft/nap 100.000.- Ft/év, vagy 1.500.- Ft/m2/hó
3. Alkalmi árus, (pattogatott kukorica, édesség árus, sorsjegy árusítás, fenyőfa, dísznövény, cserepes virág árusítás, stb.) 2.000.- Ft/nap 5.000- Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés, cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 5.000- Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és cím- tábla, önálló hirdetőtábla, Ft/m2/hó Ft/m2/hó
oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 1.596.- 1.206.- 905.- 1.726.- 1.327.- 995.-
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 196.- Ft/m2/hó 216.- Ft/m2/hó
7. 7. Kiállítás, vásár, sportrendezvény, belépődíjas rendezvény, film és TV felvétel, egyéb esetenkénti megállapodás esetenkénti megállapodás
8. Gépjármű tárolás (csak akkor, ha közterületi lehetőség megengedi) 2.500.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület
Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére