Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A 68 sorszám alatt szereplő 1648/4 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen vagyonból a forgalomképes vagyonba sorolja át.

2. § A rendelet 2005. május 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére