Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 32. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A lakbértámogatást a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság állapítja meg.

A lakbértámogatás e rendeletben nem szabályozott kérdéseiben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.-t (KET) kell alkalmazni.”

2. § E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére