Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 32-33. §-a az alábbiak szerint módosul:

A 32. § utolsó mondata törölve.

A 33. § utolsó mondata törölve.

2. § E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére