Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzata a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. módosítására vonatkozó 2005. évi CLXII. tv. 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatályát szabályozó 2. § az alábbi c) ponttal egészül ki:

„E rendelet hatálya kiterjed az ingatlan-végrehajtás során végrehajtás alá vont, a települési önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásával megszerzett ingatlan hasznosítására.”

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére