Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2006. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló 31/2005. (IX. 30.) sz. ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 5. § (1)-(2) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben mérlegelési jogkör nélkül dönt. A részletfizetési kérelem elbírálásáról első fokon a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.

(2) Az ingatlantulajdonos a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.”

„(4) A hozzájárulás befolyt összegét az Önkormányzat kizárólag útépítésre fordíthatja. Amennyiben az Önkormányzat az útépítést 2006. december 31-ig nem fejezi be, akkor 2007. január 31-ig köteles az érdekeltek részére az útépítési hozzájárulás összegét visszafizetni, 2006. december 31-től a visszafizetés időpontjáig számított, a Ptk. 301. §-a szerinti kamattal együtt.”

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére