Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a Vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

1. sz. melléklet

kataszteri
napló
sorszám
hrsz ingatlan
címe
ingatlan
megnevezés
terület
m
2
tulajdoni
hányad
forgalom
képesség
megjegyzés
405 3079/5 Rozmaring
u.
közterület 2ha
1066m2
1/1 forgalom-
képtelen
átminősítés beépítetlen területté
595 6322/6 Kádár u közterület 2ha
3888m2
1/1 forgalom-
képtelen
átminősítés beépítetlen területté
220 6322/7 Kádár u közterület 2ha
3651 m2
1/1 forgalom-
képtelen
átminősítés beépítetlen területté
400 1829/1 Nemeskéri
u
közterület 1ha
2902m2
1/1 forgalom-
képtelen
átminősítés beépítetlen területté

  Vissza az oldal tetejére