Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2006. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló 31/2005. (IX. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A 3. § első mondata az (1) bekezdésbe kerül.

(2) 3. § (2) A lakótelepi társasházi lakástulajdonosok esetében a lakossági hozzájárulást 36.000.- Ft-ban állapítja meg.

2. § A rendelet 4. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„(3) Azon érintettek esetében, akik az önkormányzatnak 2006. december 22. napjáig egyösszegben megfizetik az útépítési hozzájárulást, a hozzájárulás összege 50.000.- Ft

(4) A lakótelepi társasházak esetében azon érintettek, akik az önkormányzatnak 2006. december 22. napjáig egyösszegben megfizetik az útépítési hozzájárulást, a hozzájárulás összege 25.000.- Ft.”

3. § A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„5. § (2) A befizetés történhet csekken, átutalással vagy az önkormányzat házipénztárába.”

4. § E rendelet 1. §-a visszamenőlegesen, 2005. szeptember 30-án lép hatályba. A rendelet egyéb szakaszai kihirdetéssel lépnek hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére