Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a tartózkodás alapján fizetendő helyi idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A 34/2005. (XII. 2.) számú rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakák száma után: 325.-Ft”

2. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 17.) számú Ök. rendelet 35. § és 36. §-a rendelkezik.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére