Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 5. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„A közterület-használat engedélyezéséről a Polgármester átruházott hatáskörben dönt.”

2. § A rendelet 8. § (3) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„Különösen méltánylást érdemlő esetben a Polgármester engedélyezheti a díj féléves időszakonkénti fizetését.”

3. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. sz. melléklet:

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés I. II. III. terület
Ft/m2/hó
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló stb. 500- 450.- 400.-
2. Mozgóbolt 110. 000.- Ft/év
3. Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség árus, sorsjegy árusítás, fenyőfa, dísznövény, cserepes virág árusítás, stb.) 5. 000.- Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés, cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 6. 000.- Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 2. 100 1. 600 1. 200
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 500.-- Ft/m2/hó
7. Kiállítás, vásár, sportrendezvény, belépődíjas rendezvény, film és TV felvétel egyéb Esetenkénti megállapodás
8. Gépjármű tárolás (csak akkor, ha a közterületi lehetőség megengedi) 3. 000.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

4. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére