Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a Vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról

kataszteri napló sorszám hrsz ingatlan címe ingatlan megnevezés terület m2 tulajdoni hányad forgalom képesség megjegyzés
400 1829/1 Nemeskéri-Kiss Miklós u közterület 1ha 2902m2 1/1 forgalomképes átminősítés beépítetlen területté

2. § E rendelet kihirdetése lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére