Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 19. § 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Korlátozottan forgalomképes vagyon:

a közművek, az intézmények, a középületek továbbá minden olyan ingó vagy ingatlan, amelyet e rendelet mellékletével az önkormányzat korlátozottan forgalomképessé nyilvánít. A korlátozottan forgalomképes vagyon tárgyain kizárólag használati jog alapítható, azzal, hogy a használati jog alapján felépült ingatlanok forgalomképességét e korlátozás nem érinti, az így felépült ingatlanra önálló tulajdonjog alapítható, annak hasznosításáról a képviselő-testület szerződéskötéssel rendelkezhet.”

2. § A rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. melléklet 537. sorszáma alatt található 783 hrsz-ú, természetben 2131 Göd, Kusche E. u. alatti ingatlan besorolását forgalomképtelen ingatlanból, korlátozottan forgalomképes ingatlanra változtatja.

3. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére