Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. rendelet módosításáról

1. §

Kataszteri napló sorszám Hrsz Ingatlan címe Ingatlan megnevezése Terület m2 Tulajdoni hányad Forgalomképesség megjegyzés
528 6262/1 Teleki P. u-Ilka patak Beépítetlen terület 354 1/1 forgalomképes

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére