Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

tűzijáték felhasználásának korlátozásáról

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Göd Város Önkormányzat illetékességi területén polgári célú pirotechnikai tevékenység - tűzijáték - 21-22 óra között tartható. A munkaszüneti napok közül november 1-jén, valamint a kegyeleti okból jogszabály által munkaszüneti napnak nyilvánított egyén napokon tűzijáték tartása tilos.

(2) A tűzijáték időtartama alkalmanként legfeljebb 5 perc lehet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabály nem vonatkozik az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó önkormányzati rendezvényekre.

2. § A polgári célú pirotechnikai eszköz felhasználására engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet, a tűzijáték rendezését megelőzően legalább 10 nappal korábban köteles a tűzijáték helyszínét, időpontját és időtartamát a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A bejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot, valamint a tűzijátékkal érintett körzetekben lakó önkormányzati képviselőket a tűzijáték helyszínéről, időpontjáról.

3. § * 

4. § E rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére