Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004. (IX. 30.) sz. Ök rendelet módosításáról

1. § R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben köteles közreműködni, és a szolgáltatás mindenkori teljes díját köteles megfizetni.”

2. § R. 8. § (1) bekezdés helyébe a következő lép:

„A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató által számlázott teljes díjat köteles megfizetni. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozás.”

R. 8. § (5) bekezdés:

„A szolgáltatást igénybevevő azon a területeken, ahol nincs kiépítve szennyvízelvezető vezeték, ott 500,- Ft/m3 támogatási igényt nyújthat be. Az igény jogosultságát a Beruházási Osztály igazolja.”

3. § R. 9. § helyébe a következő lép:

„A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás költségeit és elszámolását szigorúan el kell különíteni, a közszolgáltatás díjából más költségeket nem lehet finanszírozni. A szolgáltató minden évben egy alkalommal költségelemzéssel alátámasztva javaslatot tesz a szolgáltatás díjára, melyet a képviselő-testület rendelettel állapít meg.”

4. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. sz. melléklet

A települési folyékony hulladék gyűjtési közszolgáltatás igénybevételi díja:

1./ A települési folyékony hulladék elszállításának egységára 1443.- Ft/m3 + ÁFA
2./ Ha a szippantó gépkocsi és a gyűjtőberendezés távolsága meghaladja a 25 m-t, a pótdíj mértéke az 1. pontban rögzített díjhoz képest + 20%

5. § Ez a rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére